Jakter nye brønnbåter

I desember i fjor mottok Sølvtrans verdens største brønnbåt, og ytterligere fem er på vei. Ålesund-selskapet har ingen planer om å bremse.

VERDENS STØRSTE: «Ronja Storm» er verdens største brønnbåt, og eies av Sølvtrans. Fartøyet ble bygget av Havyard Ship Technology og levert i 2019. Foto: Shipspotting.com/Frode Adolfsen
Shipping

– Vi har planer om å bygge nye båter for levering både i 2024 og 2025, sier Roger Halsebakk, gründer og daglig leder i Sølvtrans.

Siden starten i 1986 har Sølvtrans vokst betydelig, og selskapet besitter i dag en flåte på godt over 20 fartøyer, og ytterligere fem skip er under bygging.

«Ronja Christopher» – med en tankkapasitet på 2.500 kubikkmeter – har planlagt levering i løpet av november, mens de resterende fire fartøyene ferdigstilles i løpet av de neste to årene.

Verdens største

I desember i fjor ble «Ronja Storm» levert, som er verdens største brønnbåt med plass til 7.450 kubikkmeter vann i fisketankene.

Ifølge iLaks kostet fartøyet cirka 500 millioner kroner, og ble sendt rett på en tiårskontrakt for Huon Aquaculture, som opererer i Tasmania.

Kontantstrømsoppstillingen for fjoråret viser et investeringsutlegg på 1,1 milliarder kroner i nye fartøyer. «Ronja Storm» var nemlig ikke det eneste fartøyet Sølvtrans kjøpte i fjor.

CASHET INN: Roger Halsebakk, gründer og daglig leder i Sølvtrans, håvet inn flere hundre millioner da han solgte nærmere 50 prosent av hans eierandel i konsernet til PE-fondet Antin. Foto: Thorvald Tande Jr.

– I fjor fikk vi overlevert fire fartøyer, der nesten alle ble levert for sent. Storm ble levert nesten syv måneder senere enn forventet, noe som påvirket årsinntjeningen, sier Halsebakk.

Solid drift

Sølvtrans har base i Ålesund og er en ledende transportør av levende fisk innenfor oppdrettsnæringen. Brønnbåtselskapet opererer i Nordsjøen samt Chile og Tasmania.

Asterix Topco 1

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter932,8185,1
Driftsresultat191,128,1
Resultat før skatt−46,7−46,1
Årsresultat−56,3−41,5

Konsernet omsatte for nærmere 930 millioner kroner i fjor, opp fra 185 millioner kroner i 2018. Topplinjeveksten er voldsom, men har imidlertid en naturlig forklaring da det nye konsernet ble stiftet et godt stykke inn i 2018.

Det er Sølvtrans Rederi som er motoren i konsernet med en topplinje på over 700 millioner kroner. Bunnlinjen i rederivirksomheten endte på nærmere 270 millioner kroner i fjor, ned fra 388 millioner kroner i 2018.

Eierendringer

I 2018 gikk private equity-fondet Antin, med tilholdssted i Luxembourg, inn på eiersiden i Sølvtrans etter å ha kjøpt ut fondet Oaktree Capital Management, samt deler av eierandelen til Halsebakk og styreleder Anders Hvide.

Samarbeidet med Antin har fungert godt. Stort sett forstår de at det er vi som kjenner markedet best. De blander seg ikke borti driften
Roger Halsebakk, Sølvtrans

Deler av kjøpesummen ble lånefinansiert, og ved årsskiftet er det bokført en rentebærende langsiktig gjeld på 5,1 milliarder kroner.

Rentekostnader på 192 millioner kroner er derfor den primære årsaken til det negative årsresultatet i 2019.

– Samarbeidet med Antin har fungert godt. Stort sett forstår de at det er vi som kjenner markedet best. De blander seg ikke borti driften, sier Halsebakk.

Priset til 6,5 milliarder

Restruktureringen på eiersiden gjør at Sølvtrans' resultater er innbakt i holdingselskapet Asterix Topco 1.

PE-fondet sitter på en eierandel på 82 prosent, mens Halsebakk og Hvide kontrollerer henholdsvis 15 og 3 prosent av aksjene i holdingselskapet Asterix Holdco.

Finansavisen har tidligere omtalt at medregnet påhvilende gjeld ble konsernet verdsatt til nær seks milliarder kroner.

Fasiten fra fjorårsregnskapet viser at kjøpsprisen ble på 6,5 milliarder kroner, hvorav nærmere tre milliarder kroner ble tilskrevet goodwill.

Gründeren tjente dermed godt på nedsalget i Sølvtrans. Ifølge Finansavisens beregninger ved oppkjøpstidspunktet var Halsebakks eierandel på 30,6 prosent verdsatt til over 900 millioner kroner.

Nedsalget på over 15 prosent til Antin ga dermed et betydelig byks i Sølvtrans-sjefens private sparebøsse, Ronja Capital.

Egenkapitalen i investeringsselskapet ved inngangen til 2019 var på 1,95 milliarder kroner, opp fra 224 millioner kroner året før. Eierandelen i Asterix Holdco er bokført til 945 millioner kroner.

roger halsebakk
sølvtrans
Nyheter
Shipping