Brøvig-familens Gezina tikker mot havari

Med nedskrivninger på 450 millioner siden 2009 og årlige underskudd i 100-millionersklassen, nærmer investeringsselskapet til Brøvig-familien seg havari. 

NEDSKRIVNINGSBARON: Adm. direktør Geir Bredo Larsen i Gezina nedskriver hvert år for titalls millioner, rundt 30 millioner ble i fjor nedskrevet fra to unoterte selskaper.  Foto: Geir Bredo Larsen
Shipping

Investeringsselskapet Gezina er eid av Inger, Thea og Ina Brøvig, og styres av Geir Bredo Larsen. Investeringsselskapet driver innenfor shipping, fast eiendom og høyteknologiske selskaper. 

Gezina hadde i 2009 eiendeler til en verdi av 1.031 millioner kroner. I 2019 er dette halvert, og verdsatt til 573 millioner kroner. Bare fra 2018 til 2019 forsvant nye 100 millioner kroner i eiendeler.

Med et pantelån på 261 millioner, store avskrivninger på eiendelene og årlige tap på opp mot 100-millionersklassen, nærmer den gamle rederivirksomheten seg nå havbunnen.

– Det er en del investeringer i unoterte selskaper som ikke har så gått så bra. Vi har nedskrevet disse investeringene med opp mot 420 millioner i løpet av ti år, sier Larsen.

Blodrøde år fra 2009

Et aggregert underskudd på hele 425 millioner kroner siden 2009 har tært på egenkapitalen til selskapet. Fra å ligge på 680 millioner kroner, har egenkapitalen falt til 273 millioner kroner ti år senere.

Mye av underskuddet er knyttet til shipping-investeringene til selskapet, der markedet gjorde det nødvendig å gjennomføre nedskrivninger på rederiet Brøvigtanks flåte av mindre kjemikalietankere. Hele 450 millioner kroner har blitt nedskrevet av mindre kjemikalietankere siden 2009.

Gezina

(Mill. kr)201920182009
Driftsinntekter45,631,5100
Driftresultat14,911,4−45,6
Resultat før skatt−42,6−2,773,6
Årsresultat−73,1−1,372,9
  • Selskapet er heleid av Brøvig-familien. 

– Vi har valgt å ta to store nedskrivninger på noen og tredve millioner. Investeringene er ikke i børsnoterte selskaper, og det ble relativt store negative tall, sier Larsen.

Omsetningen til Gezina-konsernet økte i fjor med hele 44,7 prosent til 45,6 millioner kroner. Til tross for en voksende topplinje, er bunnlinjen blodrød for selskapet i 2019.

Etter større tap store rentekostnader på pantelånet på 261 millioner kroner og nedskrivninger på unoterte selskaper, ligger underskuddet til selskapet på hele 73 millioner kroner for 2019.

Havari i shipping

Selskapet leier fire skip til Stolt-Nielsen, og har i løpet av de siste tre årene solgt tre skip.

– Alle våre fire skip er bareboat-befraktet til Stolt-Nilsen. Vi hadde syv skip i 2017, men tre er siden kjøpt av skipets befraktere, sier Larsen.

– To av skipene er solgt til Seatank i Bergen for to år siden og ett til en dansk aktør, Monjasa, i begynnelsen av 2020.

Shipping-plantasjen

Selskapet kjøpte i august 2018 opp fire Plantasjen-eiendommer i Asker, Bodø, Elverum og Stord. Plantasjeeiendommene ble overtatt fra et felleseid selskap, hvor alle eiendommene blir leid ut til Plantasjen for en årlig sum på 16 millioner kroner.

– Vi kjøpte det felleseide selskapet kjøpte opp eiendomsselskapet TB Eiendom i 2012. Her var planteeiendommene noen av de eiendommene som ble overtatt, sier Larsen

Geir Bredo Larsen
Gezina
shipping
TB eiendom
plantasjen
stolt-nielsen
Monjasa
Brøvig
Havari
Nyheter
Shipping
Finans