Caiano-sjef: – Forventet et bedre marked

Daglig leder Eivind Eidesvik i Caiano er skuffet over utviklingen i Green Shipping, men i år tror han det vil bli lysere.

SOLGT UNNA: Green Shippings inntekter falt med 18 prosent i fjor. Rederiet solgte unna fire skip og hadde to i opplag i deler av året. Foto: Green Shipping
Shipping

– Green har utviklet seg positivt etter at coronaen brøt ut. Det samme har terminalvirksomheten, sier Eidesvik.

Haugesund-baserte Caiano, som kontrolleres av skipsreder Kristian Eidesvik og hans familie, er konsentrert om shipping, fiskeri, fast eiendom, hoteller og terminalvirksomhet.

Fjorårets topplinje endte på 3,7 milliarder kroner, hvorav nærmere 85 prosent av inntektene stammer fra shippingvirksomheten. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gjorde et byks på 120 millioner kroner, opp til 738 millioner kroner.

Det var likevel ikke nok for å leve opp til resultatet etter skatt fra 2018.

Caiano

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter3.701,03.634,5
Driftsresultat194,8173,0
Resultat før skatt75,3121,5
Årsresultat39,779,0

Svekket marked

Green Shipping, et heleid datterselskap under Caiano-paraplyen, hadde nemlig et tungt år.

TRYGG: Eivind Eidesvik, daglig leder i Caiano, er trygg på at konsernet vil komme seg helskinnet gjennom virusutbruddet. Foto: Privat

– Vi hadde forventet et bedre marked for Green i 2019, sier Caiano-sjefen.

Han er riktignok fornøyd med fjoråret for Caiano-konsernet som helhet.

Green Shipping har sine skip sysselsatt i segmentet for mindre fryse- og kjøleskip med en lastekapasitet på 300.000 kubikkfot, og har ifølge Caiano-ledelsen funnet sin nisje innen transport av frossen fisk.

Fra 2017 til 2018 hadde Green Shipping en topplinjevekst på 3,5 prosent, opp til 58,4 millioner dollar.

I år gikk imidlertid utviklingen i motsatt retning. Omsetningen dalte til 47,6 millioner dollar, en nedgang på 18 prosent.

– Vi solgte fire skip i Green Shipping i 2019, det er hovedforklaringen på fall i driftsinntekter. Vi hadde også to skip i opplag i deler av året, forklarer Eidesvik.

Bedre utsikter

Årets første halvår har vært krevende for en rekke norske bedrifter, og Caiano er intet unntak.

Caiano-sjefen forteller om tett oppfølging av de forskjellige virksomhetene, samt redusering av driftskostnader der det har vært nødvendig. Hotellvirksomheten har naturligvis fått seg en trøkk som følge av reiserestriksjonene.

– Vi stengte alle våre hoteller i en periode, unntatt Maritim i Haugesund. Nå er alle hotellene åpne igjen, og omsetningen kommer seg. For hotellvirksomheten som helhet vil imidlertid ikke resultatene bli bra i 2020, sier Eidesvik.

Han ser likevel lyst på utviklingen så langt i år. Eiendomsvirksomheten har vært stabil, mens fiskeri har utviklet seg positivt, i likhet med Green Shipping og terminalvirksomheten.

– Vi tror vi skal greie oss greit med det vi ser i dag. Vi er et diversifisert konsern, og gjennom tidligere vanskelige perioder har vi kommet bra ut av det. Når noen segmenter har gått dårlig, har andre gått bra, sier han.

Forsterket flåten

Ett av selskapene i Caiano-porteføljen er det børsnoterte tørrlastrederiet Wilson. I mai inngikk det Bergen-baserte rederiet en avtale med det tyske selskapet Arkon Shipping om en konsolidering i markedet for mindre bulkskip i Europa.

Avtalen resulterte i at Wilson utvidet flåten med 20 skip til 135 fartøyer, og ble etter eget utsagn den største aktøren i europeisk nærskipsfart.

Caiano har en eierandel på 86,5 prosent i Wilson, som er ned 5,6 prosent siden årsskiftet.

I likhet med broren Bernt Eidesvik eier Caiano-sjefen 12,6 prosent av konsernet. Søstrene Toril og Maria Eidesvik sitter på 12,4 prosent av aksjene, mens grunnlegger og familieoverhodet Kristian Eidesvik kontrollerer de resterende 50 prosent.

caiano
eidesvik
kristian eidesvik
eivind eidesvik
Nyheter
Shipping
Børs