Dystert i stortank

Stortankratene har falt fra 30.000 til 20.000 dollar dagen i løpet av sommeren. Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer mener det er gode odds for oppgang til høsten.

RATEFALL: VLCC-ratene har falt kraftig i løpet av sommeren. Foto: DHT
Shipping

– VLCC-markedet har falt tilbake til lavt på 20.000 dollar pr. dag-nivå i annen halvdel av juli, ned fra over 30.000 dollar pr. dag i første halvdel. Hovedårsaken er fortsatt vesentlig redusert global oljeproduksjon i bakkant av oljeprisfallet i forbindelse med coronakrisen, sier Ole-Rikard Hammer.

Ikke katastrofenivåer

Coronakrisen har slått hardt inn på oljetransporten, som Arctic Securities anslår er blitt redusert med 15 til 20 prosent i løpet av de seneste månedene.

– Inntjeningen er svak, men det er ikke katastrofenivåer. Ratene ligger fortsatt rundt breakeven for VLCC-redere som ikke bare har nybygg. I tillegg må man huske at inntjeningen i første halvår var den beste på over ti år. Når man hensyntar omstendighetene rundt corona, så mener vi fortsatt at markedet må beskrives som relativt sterkt, hvis dette viser seg å være bunnen.

Markedet står nå ifølge Hammer ved en korsvei. I utgangspunktet er han fortsatt ganske optimistisk med tanke på høsten. Årsaken er forventninger om at oljeproduksjon og oljetransport vil ta seg vesentlig opp.

– Oljeetterspørselen har styrket seg kraftig siden bunnpunktet i april. Oljeprisen har steget, og Opec-landene og Russland vedtok nylig derfor å øke produksjonen med to millioner fat pr. dag fra 1. august. I vesten ser vi at alle store eksportører, det vil si USA, Brasil og Norge, fortsatt har høye volumer. Hvis det verste da er sett, med hensyn til etterspørsel og aktivitet, så mener vi det er grunn til å tro på en viss bedring i tankmarkedet, sier han.

VENTER BEDRE TIDER: – Hvis det verste da er sett, med hensyn til etterspørsel og aktivitet, så mener vi det er grunn til å tro på en viss bedring i tankmarkedet, sier Ole-Rikard Hammer. Foto: Iván Kverme

Mange usikkerhetsfaktorer

Det er imidlertid ingen mangel på usikkerhetsfaktorer som kan forsinke eller også ødelegge for en slik oppgang.

– Det viktigste er selvsagt coronasituasjonen, der smittetallene fra USA, men også andre land, gir grunn til bekymring for at bedring av oljeetterspørsel kan få et tilbakeslag. I så fall er ikke produksjonsøkningen fra Opec nødvendigvis gitt, sier Ole-Rikard Hammer.

Et annet forhold er at Kina har brukt oljeprisfallet til lageroppbygging. Importen til Kina har vært rekordhøy de seneste månedene og har i tillegg bundet opp betydelige mengder tonnasje.

– Det er sannsynlig at lagerbyggingen vil moderere seg nå når oljeprisen synes å ha stabilisert seg på rundt 40 dollar fatet. Da vil også denne tonnasjen, sammen med lagerskip i andre områder, gradvis frigis til normal trading, som fort kan sette press ned på ratene dersom ikke forbruket i andre områder tar seg opp.

vlcc
ole-rikard hammer
arctic securities
Corona
Nyheter
Shipping
Børs