Euronav håvet inn 2 milliarder i andre kvartal

Euronav tjente rekordhøye 2,3 milliarder i andre kvartal. Med en enorm krigskasse er tankgiganten klar til å utnytte motvinden i markedet til å vokse videre.

UTBYTTEMASKIN: Euronav, et av verdens største tankrederier, tjente hele 2,3 milliarder kroner i andre kvartal. Mesteparten blir sendt rett videre til aksjonærene. Avbildet er det ene av rederiets to ULCC-er, «Europe», som er leid ut til råvaretraderen Glencore. Foto: Euronav
Shipping

– Andre kvartal var fantastisk. Å tjene 4,5 milliarder på seks måneder er veldig bra, og vi har jo også gitt god avkastning til aksjonærene, sier styreleder Carl Erik Steen i Euronav.

Omtrent som ventet fikk det belgiske tankrederiet et overskudd på 259,7 millioner dollar, eller vel 2,3 milliarder kroner, i andre kvartal.

Rederiets VLCC-er – Very Large Crude Carrier – oppnådde spotrater på 81.500 dollar dagen i kvartalet, mens suezmaxene tjente 60.750 dollar pr. dag.

For andre kvartal utbetales det et kontantutbytte på 96 millioner dollar. Videre vil rederiet kjøpe tilbake aksjer for ytterligere 25 millioner dollar etter at det kjøpte tilbake aksjer for 75 millioner dollar i kvartalet.

POSITIV TIL UTSIKTENE: Styreleder Carl Erik Steen i gigantrederiet Euronav tror på flere gode år for oljefrakt. Foto: Eivind Yggeseth

– Sterk balanse

Spotratene har nå falt til 21.900 dollar og 14.900 dollar pr. dag for henholdsvis VLCC-er og suezmaxer, blant annet som følge av lavere behov for skip til lagring.

Nettopp lagerbehovet har falt fortere enn Euronav-ledelsen ventet, men de anser seg likevel godt rustet, både til å stå gjennom et svakt marked og til å utnytte eventuelle muligheter.

– Vi har en veldig sterk balanse med lav belåningsgrad og tilgjengelig likviditet på over en milliard dollar, og er derfor godt posisjonert for å videreutvikle selskapet, sier Steen.

Kontantbeholdningen var på 280 millioner dollar ved utgangen av kvartalet. Rederiet hadde også ubenyttede trekkrettigheter på 806 millioner dollar.

Snuser på oppkjøp

Euronav har tidligere utnyttet fall i markedet til konsolidering, senest ved overtagelsen av Gener8 Maritime, som ble fullført i 2018.

– Vi vurderer alt, både selskaper og individuelle skip, men det må gjøres til rett pris og være innvannende for aksjonærene våre, sier leder for investorrelasjoner, Brian Gallagher.

– Vi holder alle dører åpne. Det kan bety både konsolidering og oppkjøp, men vi vil holde oss i sektoren vi er i nå med VLCC-er, suezmaxer og FSO-er. Det er ikke aktuelt med andre segmenter. En annet viktig kriterium er at det er snakk om moderne tonnasje, tilføyer Steen.

Gallagher påpeker at aksjene de kjøper tilbake, kan brukes til eventuelle transaksjoner.

– Vi beholder aksjene på balansen, og hvis kursen kommer opp, kan vi bruke dem som «valuta». Å kjøpe tilbake aksjer gir oss mer opsjonalitet, sier han.

For øyeblikket har ikke rederiet konkrete mål i kikkerten.

Optimister

Til tross for motvind på kort sikt, er Euronav-ledelsen optimistisk til fremtiden.

– Vi tror tredje kvartal blir bedre enn fryktet, mens vi tror fjerde blir litt dårligere enn forutsatt. Når det er sagt, er vi ganske optimistiske for de kommende årene, og tror at 2021, 2022 og 2023 kan bli veldig bra, sier styrelederen.

– Vi hadde ikke kjøpt tilbake egne aksjer om vi ikke trodde på det.

For tredje kvartal er 48 prosent av spotdagene til VLCC-flåten booket inn til 60.250 dollar pr. dag, mens 48 prosent av suezmax-dagene er booket til 36.500 dollar pr. dag.

– Jeg tror råvareshipping kan bli interessant i årene som kommer, sier Steen, og trekker frem den lave ordreboken, som skyldes to ting.

– Det ene er usikkerhet knyttet til hvilket fremdriftssystem man skal gå for, og det andre er at kapitalmarkedet er blitt mye tøffere. Det er vanskeligere å reise egenkapital, og bankene er blitt mer restriktive, noe vi tror vil føre til mangel på tonnasje.

Fokus på Norge

Gallagher sier det norske kapitalmarkedet er blitt viktigere ettersom amerikanske storbanker, deriblant Morgan Stanley og JP Morgan, har droppet dekningen av shipping.

– To av seks personer i Euronavs styre er norske, vi har et obligasjonslån på 200 millioner dollar notert i Oslo, og vi bruker aktivt norske banker og investeringsbanker, sier Steen.

– Så vi kommer til å fokusere mer og mer på det norske kapitalmarkedet.

Det belgiske rederiet er for tiden notert både i New York og Brussel.

– Blir det en Oslo-notering?

– Vi har diskutert alternativet, men foreløpig er ikke det aktuelt, sier Steen.

Fylte opp lageret

Euronav fylte i fjor høst opp den 2003-bygde ULCC-en «Oceania» – verdens største tankskip – med 420.000 tonn lavsvovelholdig drivstoff for å sikre seg mot prissvingninger og tilbudsforstyrrelser i forkant av IMO2020.

Frem mot nyttår steg verdien av drivstoffet, før den falt tilbake sammen med oljeprisen og ved utgangen av første kvartal var 56 millioner dollar i minus.

I første kvartal benyttet rederiet 200.000 tonn, men på grunn av prisfallet ble det besluttet å kjøpe drivstoff i markedet i stedet. I tredje kvartal ble imidlertid beholdningen av drivstoff økt med 55.000 tonn til 275.000 tonn.

Det betyr at Euronav benyttet de lave prisene til å fylle på lageret, noe sjef for investorrelasjoner Brian Gallagher bekrefter.

– Vi har brukt noe, men også økt lageret. Prisene vi kjøpte til var rundt 230–240 dollar pr. tonn, og nå er de rundt 340 dollar pr. tonn, sier han.

Pr. 30. juni var tapet redusert til 32 millioner dollar, mens det nå er rundt 20 millioner dollar.

Euronav

(Mill. USD)2.kv./202.kv./19
Driftsinntekter434,7232,6
EBITDA354,9123,9
Resultat etter skatt259,719,5
euronav
tankrederi
tankmarkedet
vlcc
utbytte
clarkson platou securities
carl erik steen
kvartalstall
Nyheter
Shipping
Børs