Resultatsvikt for Wilson

KVARTALSTALL: Wilson offentliggjorde andrekvartalstall fredag. Foto: Wilson
Shipping

– Wilson rapporterer god og stabil inntjening for andre kvartal 2020 og for første halvår 2020 i en usikker situasjon, skriver selskapet i en kommentar. 

Wilson leverte netto driftsinntekter på 35,1 millioner euro i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport. 

Til sammenligning leverte selskapet netto driftsinntekter på 37,6 millioner euro i andre kvartal i 2019.

Brutto fraktinntekter kom inn på 61,5 millioner euro, ned fra 69,9 millioner i andre kvartal foregående år. 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) kom inn på 12,5 millioner euro, sammenlignet med 14,8 millioner euro i samme periode foregående år. Etter av- og nedskrivninger endte driftsresultatet på 4,8 millioner euro, en nedgang fra 6,8 millioner euro i andre kvartal 2019.

Resultat etter skatt kom inn på 2,63 millioner euro, ned fra 3,66 millioner i samme periode året før. Det tilsvarer en nedgang på 28 prosent. 

Selskapet har i kvartalet inngått avtale med Arkon om tilførsel av 20 skip, herav 4 nybygg, heter det i rappporten.

Hittil i år har Wilson-aksjen steget 2,9 prosent, mens den er opp 1,0 prosent de siste tre månedene. 

Wilson

(Mill. euro)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter35,137,6
Driftsresultat4,86,8
Resultat før skatt2,84,6
Resultat etter skatt2,63,8
wilson
kvartalstall
kvartalsrapport
2. kvartal
Nyheter
Shipping
Børs