2020 Bulkers hadde omsetning på 10,8 millioner dollar

LA FREM TALL: Magnus Halvorsen, CEO i 2020 Bulkers. Foto: Iván Kverme
Shipping

2020 Bulkers' driftsinntekter kom inn på 10,8 millioner dollar i det første kvartalet. Brutto time charter-inntjening i juni var på rundt 23.200 dollar dagen, opp 1.200 dollar pr. dag fra måneden før. Hittil i andre kvartal har selskapet i snitt hatt en time charter-inntjening på 23.100 dollar.

Driftsresultatet endte i andre kvartal på 4,7 millioner dollar mot minus 1 million dollar samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt snudde fra minus 1 million til pluss 2,4 millioner dollar. Selskapet vil utbetale et utbytte på 0,01 dollar for juli. 

2020 Bulkers-aksjen har falt nesten 35 prosent på Oslo Børs i år.

2020 Bulkers 

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter10,8n
Driftsresultat4,7-1
Resultat før skatt2,4-1
Resultat etter skatt2,4-1
2020 bulkers
Nyheter
Shipping
Børs