– Vi er de eneste som tjener penger

2020 Bulkers leverer varene i andre kvartal. – Så vidt jeg vet er vi det eneste noterte tørrlastselskapet som tjener penger i andre kvartal, sier adm. direktør Magnus Halvorsen.

FORNØYD: – Vi har tjent penger hvert kvartal siden levering av første skip i tredje kvartal i fjor, sier 2020 Bulkers-sjef Magnus Halvorsen. Foto: Iván Kverme
Shipping

Magnus Halvorsen i Bulkers 2020 mener at hovedårsakene til suksessen er en kombinasjon av en fornuftig balanse mellom faste og flytende kontraktsrater, merinntjeningen til en newcastlemax sammenlignet med en capesize og en fornuftig kostnadsstruktur.

– Vi har tjent penger hvert kvartal siden levering av første skip i tredje kvartal i fjor.

Og det er ikke bare 2020 Bulkers-sjefen som er fornøyd med at selskapet satt igjen med et overskudd på 2,4 millioner dollar etter en omsetning på 10,8 millioner dollar i andre kvartal.

«Newcastlemax-eieren genererte positiv inntjening og positiv cashflow i et av de vanskeligste tørrbulk-kvartalene på mange år,» skriver shippinganalytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou i en 2020 Bulkers oppdatering torsdag.

TRAFF PLANKEN: 2020 Bulkers satsing på Newcastlemax-ere har så langt vært en suksess. Foto: 2020 Bulkers

Vil øke utbyttet

Mørkedal tror at det ligger an til adskillig høyere utbytteutbetalinger utover høsten enn de som ble annonsert torsdag på 0,01 dollar i måneden.

«Med forventninger om capesizerater på 20.000 dollar dagen tror vi at dividenden vil komme opp i 0,07 dollar pr. måned fra september. Det tilsvarer en dividendeyield på 13 prosent,» skriver Clarksons Platou-analytikeren.

2020 Bulkers har ifølge Magnus Halvorsen en filosofi om at man må være svært disiplinert når man investerer i nye skip.

– Vi bestilte våre skip på historisk lave nivåer og nå som alle disse er levert vil vi fokusere på å betale tilbake kapital til våre aksjonærer i form av utbytte etter hvert som vi genererer fri kontantstrøm. Gitt at vi har en veldig oversiktlig struktur med tanke på inntjening og kostnader, ønsker vi å returnere kapital fortløpende til aksjonærene gjennom månedlige utbytter.

2020 Bulkers

(Mill. USD)2.kv./202.kv./19
Driftsinntekter10,80
Driftsresultat4,7−1
Resultat etter skatt2,4−1

Venter rateoppgang

2020 Bulkers har nå åtte skip i flåten. Seks av skipene går på t/c-kontrakter, mens to opererer i spotmarkedet. De to sist leverte nybyggene, Bulk Sao Paulo og Bulk Santos, gikk begge på 35-37 måneder lange t/c-kontrakter med ST Shipping i juni.

– Med dagens capesize spotmarked på 19.775 dollar pr. dag vil disse tjene cirka 27.500 dollar pr. dag.

FFA-markedet for resten av året ligger i dag 21.000 for en standard capesize, som ifølge Halvorsen bør gi en inntjening for en newcastlemax med scrubbere på rundt 29.000  dollar pr. dag. Han vil ikke inngi seg på å spå konkrete ratenivåer, men gitt at kinesisk malmetterspørsel er høy og jernmalmlagrene er lave mener han at etterspørselssiden nå ser bra ut.

– Vale, Brasils største malmprodusent, har nylig gitt en produksjonsguiding som tilsier at eksportvolumene ut året bør kunne ligge cirka 50 prosent over volumene vi har sett i snitt så langt i år. Dersom dette skulle slå til bør vi kunne se en hyggelig markedsutvikling da et tonn jernmalm transportert fra Brasil krever cirka 2,5-3 ganger skipskapasiteten sammenlignet med et tonn transportert fra Australia, sier han.

2020 bulkers
newcastlemax
capesize
magnus halvorsen
Nyheter
Shipping
Børs