Golden Ocean sikrer flere kontrakter

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean har benyttet markedsoppgangen i tørrlastfarten de siste ukene til å øke sin kontraktsdekning.

BYGGER ORDREBOK: John Fredriksens nye tørrlastsjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen har sikret mange nye lastekontrakter for Golden Oceans capesize- og panamax-carriere. Men fortsatt har rederiet betydelig ledig kapasitet og håper å kunne dra nytte av et sterkere spotmarked resten av året. Foto: Seatankers Group
Shipping

– Det viktigste er at rederiet har tatt en del dekning som gjør at man i hvert fall ikke trenger å være redd for noen likviditetsskvis i 2020, sier meglerhuset Pareto Securities' analysesjef Eirik Haavaldsen til Finansavisen.

I øyeblikket er 38 prosent av rederiets kapasitet i capesize-segmentet - der Golden Ocean kontrollerer en flåte på 46 skip - sikret en gjennomsnittlig dagrate på 18.810 dollar resten av året.

Samtidig er 56 prosent av panamax-kapasiteten - rederiet har 27 slike skip - sikret 14.920 dollar dagen resten av 2020.

Kontraktene er ifølge rederisjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen inngått med solide motparter, og noen av avtalene strekker seg inn i 2021. Han mener det verste er bak oss og at andre halvår vil bli betydelig bedre enn første i tørrlastfarten.

– Markedet styrket seg dramatisk mot slutten av andre kvartal. Og selv om vi venter volatilitet i hele perioden, regner vi med at det vil være rundt attraktive nivåer, sier han.

Over break-even

Ser man på inneværende tremånedersperiode - tredje kvartal - er 74 prosent av capesize-kapasiteten garantert en inntjening på 17.960 dollar pr. skip pr. dag. Tilsvarende foreligger det fraktkontrakter for 92 prosent av panamax-kapasiteten med en snittrate på 12.980 dollar dagen i juli, august og september.

Disse tallene gjelder den eide tonnasjen, ikke innbefraktede fartøyer.

Uhrenfeldt Andersen sier at rederiet til tross for kontraktsinngåelsene beholder tilstrekkelig eksponering i spotmarkedet til å kunne dra nytte av det man venter skal bli sterke ratenivåer for frakt av tørrlastvarer resten av året.

Ifølge Clarksons Platou Securities lå spotraten for capesize-carriere tirsdag 19.700 dollar, mens inntjeningen for panamax-skipene var 16.400 dollar dagen. Nødvendighetsraten for at Golden Ocean skal operere sine skip i kontantmessig balanse er henholdsvis 13.400 dollar pr. dag for capesize- og rundt 8.600 dollar for panamax-ene.

– Den balanserte kommersielle tilnærmingen vil sikre en god kontantstrøm og en styrkelse av vår likviditet, sier Uhrenfeldt Andersen.

Han viser til at investeringene i renseutstyr i form av scrubbere ombord i flere av skipene og nedskrivningene som ble gjennomført tidligere i år er tilbakelagt og at bedringen i markedet nå vil slå rett inn på kontantstrømmen og resultatet i andre halvår.

ET AV MANGE STORE SKIP: Capesize-carrieren «Golden Kathrine» er et av 46 malmskip i denne klassen som Golden Ocean driver. Foto: SeaTeam

 Går for de store

I førstekvartalsregnskapet nedskrev Golden Ocean kontrakter om innbefraktning av 11 store skip, de fleste med søsterselskapet SFL Corp., med 94,2 millioner dollar.

For snart tre år siden solgte selskapet seks av de mindre skipene og frigjorde 100 millioner dollar. Samtidig varslet ledelsen at rederiet for fremtiden skulle konsentrere seg om eierskap i og drift av større bulkcarriere.

Disse skipene opplever størst volatilitet i fraktinntektene, noe som er bra i gode tider. Men i situasjoner som covid-19-pandemien har ratefallet vært større enn i de mindre segmentene.

– Hvor aktiv er John Fredriksen i selskapets drift og strategiske disposisjoner?

– Han er et aktivt styremedlem og deltar i alle strategiske avgjørelser i selskapet, sier Uhrenfeldt Andersen.

Golden Ocean satt igjen med et underskudd før skatt på 41,2 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med minus 33,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

KAN BLI TO NYE, SVAKE ÅR: Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Foto: Pareto

Litt bedre enn ventet

Om resultatet sier shippinganalytiker Haavaldsen at det var «akkurat litt bedre enn ventet, men det er jo små tall». 

På spørsmålet om det verste er over svarer han «tja»:

– Det er OK rater nå, men veldig få selskaper tjener ordentlig med penger. Dersom forward-markedet har rett vil både 2021 og 2022 fortsatt bli svake år for tørrlast, med liten mulighet for annet enn litt tilfeldige utbytter her og der.

Av en utestående gjeld på 1.118 millioner dollar forfaller 310 millioner dollar ved utgangen av første kvartal neste år. Rederiet regner imidlertid med å kunne refinansiere dette.

– Vi har en konstruktiv dialog med våre banker og venter å ha refinansiert lånet lenge før forfall, sier Uhrenfeldt Andersen.

– Hva sier du til de av aksjonærene som godt kunne tenke seg et utbytte snart?

– Å overføre penger til våre aksjonærer er alltid en prioritet. Det er selvsagt styrets avgjørelse, men så snart vi er i posisjon til å betale utbytte er jeg trygg på at vi vil gjøre det.

På Oslo Børs steg Golden Ocean-aksjen i tidlig handel tirsdag vel 5,9 prosent til 39,66 kroner. Utover dagen falt aksjen tilbake.

Golden Ocean Group Limited

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter116,2115,8
Driftsresultat-20,2-7,0
Resultat før skatt-41,2-33,0
Resultat etter skatt-41,3-33,1

Golden Ocean Group Limited

  • Tørrlastrederi opprettet i 1996 og fusjonert med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge, i 2015. 
  • Rederiet er registrert på Bermuda, men drives fra Oslo og er notert på Oslo Børs og Nasdaq i New York. 
  • Har en flåte på totalt 78 skip medregnet 11 innbefraktede fartøyer, hvor capesize-klassen er hovedfokuset med 46 skip i tillegg til 27 panamax-skip. 
  • Kontrollert av John Fredriksen ­gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.
  • Har en markedsverdi på cirka 5,5 milliarder kroner.
golden ocean
golden ocean group
GOGL
ulrik uhrenfeldt andersen
john fredriksen
eirik haavaldsen
Nyheter
Shipping
Børs