Børshopp for Wallenius Wilhelmsen etter store tap

Wallenius Wilhelmsen leverer illrøde andrekvartalstall, men stiger på børsen. 

SER BEDRE TIDER: ABG Sundal Colliers Lukas Daul venter at Wallenius Wilhelmsen vil tjene 157 millioner dollar før skatt i 2022, mer enn selskapet gjorde både i 2018 og i fjor. Men i år ligger det an til et underskudd på 490 millioner dollar, ifølge analytikeren. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Sundal Colliers shippinganalytiker mener bilskipsaksjen har mer å gå på og gir den en klar kjøpsanbefaling. Det samme gjør flere andre meglerhus.

En tilnærmet halvering av volumet av nye biler som ble transportert med rederiets bilskipsflåte i andre kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor ga svake regnskapstall for Wallenius Wilhelmsen. 

I virkeligheten oppnådde imidlertid det norsk-svenske bilskipsrederiet og logistikkselskapet den beste lønnsomheten siden 2014 trass i rekordlave fraktvolumer.

Det er konklusjonen til shippinganalytiker Lukas Daul i meglerhuset ABG Sundal Collier.

FÆRRE BILER PÅ DEKKENE: «Theben» er et av de mange bilskipene i Wallenius Wilhelmsen-flåten som har fått færre nye biler å frakte i kjølvannet av den verdensomspennende coronapandemien. Foto: Jun Takagi

Gunstig lastemiks

Daul har sett på inntekten selskapet oppnår pr. kubikkmeter last. Den endte på 52,6 dollar i perioden april-juni, nesten 12 prosent over hans anslag før tallene kom.

En gunstig sammensetning av lastevolumene med en høy andel av store og tunge rullende laster - der nedgangen har vært mindre enn i bilfarten - fører sammen med kraftige kostnadskutt til et justert EBITDA-resultat på 104 millioner dollar.

Wallenius Wilhelmsen har så langt sendt 16 av de rundt 117 skipene i flåten i opplagsbøyene i Norge, Malaysia og Hellas og vurderer å henvise ytterligere fem bilskip til samme skjebne.

Syv innbefraktede fartøyer er eller vil bli tilbakelevert til eierne i år og fire skip vil være sendt til opphugging innen årsskiftet.

Flinke til å navigere

– Wallenius Wilhelmsen demonstrerte sin evne til å navigere i et utfordrende marked og generere fri kontantstrøm, skriver Daul i en kvartalsoppdatering onsdag.

Han viser til at kontantbeholdningen er økt til 539 millioner dollar, i tillegg til at selskapet har 244 millioner dollar i tilgjengelige trekkrettigheter.

Kombinert med en konstruktiv dialog med kreditorene, mener han det ikke er noen grunn til å være bekymret for likviditeten.

I tremånedersperioden april-juni fikk bilskipsflåten dessuten solid drahjelp av fallende bunkerspriser.

ABG Sundal Collier spådde en positiv kursreaksjon i aksjen og fikk helt rett i det. I tidlig handel onsdag var aksjen opp rundt 8 prosent, men falt noe tilbake utover dagen. Meglerhuset har et kursmål på 18 kroner.

HOLDER STYR PÅ TALLENE: Finans- og IR-sjef Astrid Martinsen. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Bratt inntektsfall

Driftsinntektene i kvartalet kom inn på 606 millioner dollar, langt ned fra fjorårets 1.005 millioner dollar.

Selskapet er blitt hardt rammet av coronakrisen fordi bilsalget verden over har stupt samtidig som flere bilfabrikker har redusert eller midlertidig stengt ned produksjonen.

I tillegg til at lastevolumet på sjøen sank kraftig, falt inntektene knyttet til landbaserte operasjoner fra 235 millioner dollar i fjorårets andre kvartal til 126 millioner i år.

Driftsresultatet til Wallenius Wilhelmsen ble negativt med 45 millioner dollar i andre kvartal, mot pluss 88 millioner dollar i samme tremånedersperiode i fjor.

Resultat etter skatt ble negativt med 69 millioner dollar, en nedgang på 72 millioner mot samme periode i 2019. Justert resultat pr. aksje ble minus 0,15 dollar mot 0 dollar i fjor.

Wallenius Wilhemsen

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter6061.005
EBITDA42211
Justert EBITDA104211
Driftsresultat−4588
Resultat før skatt−756
Resultat etter skatt−693

Wallenius Wilhemsen

  • Bilskipsrederi og logistikkselskap med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. 
  • Wallenius Wilhelmsen-gruppen består av Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, Eukor og Arc. 
  • Selskapene i gruppen sysselsetter cirka 9.500 ansatte i 29 land over hele verden, og australske Craig Jasienski er konsernsjef. 
  • Fikk nåværende selskapsform etter en fusjon mellom bilskipsaktivitetene i rederiene Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen i april 2017. 
  • Største aksjonærer er svenske Walleniusrederierna og Wilh. Wilhelmsen Holding. 
  • De to selskapene har like store eierandeler.
wallenius wilhelmsen
craig jasienski
lukas daul
abg sundal collier
Nyheter
Shipping
Børs