Wilh. Wilhelmsen snudde stort minus til pluss

Wilh. Wilhelmsen Holding gikk i pluss med 76 millioner dollar i andre kvartal. I første kvartal var underskuddet 344 millioner dollar.

VERDIENDRINGER TREKKER OPP: Konsernsjef Thomas Wilhelmsen kunne i andre kvartal konstatere at noe av verditapet de tre foregående månedene ble gjenvunnet, blant annet takket være kursutviklingen på logistikkselskapet Hyundai Glovis - som Wilhelmsen-selskapet Treasure eier aksjer i - på børsen i Sør-Korea. Foto: Iván Kverme
Shipping

Hovedårsaken til den voldsomme snuoperasjonen er en netto verdioppgang på finansielle eiendeler med 69 millioner dollar.

Oppgangen kommer etter et kraftig verdifall den foregående tremånedersperioden, da aksjefall i Hyundai Glovis og valutaendringer ga et underskudd på 344 millioner dollar før skatt.

Børsverdien av Wilhelmsens aksjepost i det sørkoreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis var ned 224 millioner dollar til 335 millioner dollar i første kvartal. Samtidig ga eierandelen i bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen et negativt bidrag på 65 millioner dollar.

Løft i Sør-Korea

Aksjekursen i Hyundai Glovis falt vel 29 prosent til 101.500 koreanske won fra januar til juni. I tillegg svekket den koreanske valutaen seg. Pr. 30. juni var aksjeposten verdsatt til 381,4 millioner dollar - cirka 3,4 milliarder kroner.

Siden da har imidlertid aksjekursen fått et løft. Etter en oppgang på vel 30 prosent til 132.000 koreanske won er store deler av kursfallet i første halvår hentet inn igjen.

Det er rundt fire år siden Wilh. Wilhelmsen skilte ut sin eierandel på 12 prosent i det koreanske logistikkselskapet i Treasure. Wilh. Wilhelmsen Holding eier 73,46 prosent av aksjene.

Treasure kjøpte i mai tilbake 2,5 millioner egne aksjer til kurs 11 kroner. I samme måned ble det utbetalt et utbytte til aksjonærene på 0,40 kroner pr. aksje.

Tilknyttede selskaper bidro i perioden april-juni med et tap på 21 millioner dollar. Her kom det negative bidraget fra Wallenius Wilhelmsen, mens basevirksomheten i Nor Sea Group leverte positive resultater.

Cruise trekker ned

Wilh. Wilhelmsen Holding har en portefølje av selskaper som leverer maritime varer og tjenester som handelsflåten trenger. I disse kjerneområdene blir selskapet fortsatt negativt påvirket av redusert aktivitet i de globale shippingmarkedene.

Tradisjonelt har cruisefarten vært en viktig kundegruppe som alene sto for 10-15 prosent av driftsinntektene før coronapandemien rammet og sendte hele verdens cruiseflåte i opplagsbøyene.

Nylig inngikk Wilhelmsen en avtale om å kjøpe 50 prosent av aksjene i det tyske ship management-selskapet Ahrenkiel Steamship GmbH & Co KG. Det driver 72 mindre containerskip kontrollert av MPC Capital Group.

Fra før av har Wilhelmsen en betydelig ship management-aktivitet og har ifølge konsernsjef Thomas Wilhelmsen en stund sett på mulighetene for å få innpass i Tyskland og i nisjen for containerskip.

Thomas Wilhelmsen har arvet 14.000 aksjer i Wallenius Wilhelmsen og 14.000 aksjer i Treasure, fremgår det av separate børsmeldinger. Disse aksjene var torsdag formiddag verdt tilsammen rundt 380.000 kroner.

Wilhelmsen er styremedlem i Wallenius Wilhelmsen og styreleder i Treasure.

Wilh. Wilhelmsen Holding et notert på Oslo Børs, der aksjen ved 13-tiden torsdag var marginalt opp til 116 kroner. Det gir selskapet en markedsverdi på nær fire milliarder kroner.

Wilh. Wilhemsen Holding

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter197208
Driftsresultat (EBIT) 1025
Resultat før skatt76120
Resultat etter skatt5789

Wilh. Wilhemsen Holding

  • Maritimt industrikonsern med hovedkontor på Lysaker. 
  • Gjennom datterselskapene Wilhelmsen Ships Service og Wilhelmsen Ship Management leverer det produkter og tjenester til verdens handelsflåte. 
  • Denne delen av gruppen står for 70 prosent av driftsinntektene, mens baseselskapet NorSea Group med hovedkvarter i Stavanger utgjør resten. 
  • Holding kontrollerer sammen med den svenske rederfamilien Wallenius Kleberg bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen. 
  • Eier dessuten 73,46 prosent i børsnoterte Treasure, som er medeier i det sør-koreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis. 
  • Konsernsjef er Thomas Wilhelmsen. 
  • Største aksjonær er Wilhelm Wilhelmsen-familien gjennom investeringsselskapet Tallyman.
wilh. wilhelmsen
WWI
thomas wilhelmsen
treasure asa
wallenius wilhelmsen
Nyheter
Shipping
Børs