Tungt for Flex LNG

I første kvartal var det urealiserte tap på derivater som sendte Flex LNG-resultatet ned i kjelleren. I andre kvartal var det primært fraktmarkedet.

SVAKERE INNTJENING: – Svekkelsen reflekterer at energimarkedene ble hardt rammet av den globale nedturen som følge av coronakrisen., sier Øystein Kalleklev. Foto: Foto: Iván Kverme
Shipping

Resultatet på bunnlinjen endte på minus 6,7 millioner dollar sammenlignet med minus 14,9 millioner dollar i første kvartal.

– Vi er rimelig fornøyd med andre kvartal. I første kvartal tjente vi greit med penger med snittrater på 68.000 dollar dagen. For andre kvartal faller snittratene våre til 47.000 dollar dagen, som er i tråd med hva vi guidet i mai og cirka på vårt cash break-even-nivå, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG.

Store derivattap

I første kvartal tok Flex LNG et ikke-realisert tap på selskapets fastrentelån på hele 21,9 millioner dollar. I andre kvartal er tapet på de samme lånene på mer beskjedne 6,2 millioner dollar.

– Den globale krisen har ført til nullrenter både for korte og lange renter så vi tar noe tap på rentesikring i andre kvartal også. Justert for verdiendringer på rentepapirer er tapet i kvartalet på cirka 700.000 dollar sammenlignet med et positivt justert resultat på 9,3 millioner dollar i første kvartal. Det må sies å være greit med hensyn på det svake fraktmarkedet i denne perioden.

Flex LNG

(Mill. USD)2.kv./201.kv./20
Driftsinntekter25,838,2
Driftsresultat8,819,3
Resultat før skatt−6,6−14,9
Resultat etter skatt−6,7−14,9

Svakt også i 3. kvartal

Flex LNG-sjefen mener at effektene av covid-19 vil fortsette å prege markedet inntil vaksiner blir allment tilgjengelig.

– Redusert økonomisk aktivitet har ført til svært lave LNG-priser som igjen har ført til produksjonskutt fra USA og dermed lavere fraktetterspørsel i sommer. For vår del betyr det at vi venter en snittinntjening i tredje kvartal som ligger omtrent på samme nivå som i andre kvartal.

Kalleklev er imidlertid klar på at fraktmarkedet har fått mer vind i seilene i løpet av august. Antall kansellerte laster i USA for september er 26, ned fra 45 laster i juli og august, og han forventer enda færre kansellering når man går inn i vintermarkedet. Samtidig har LNG-prisen i Europa og Asia mer enn doblet seg fra bunnen i sommer.

– Vi tjener greit med penger i første kvartal, går sånn cirka i null i andre og tredje kvartal. I fjerde kvartal forventer vi imidlertid å tjene penger igjen.

BREAK-EVEN: Ratene i LNG-segmentet litt nå tett på break-even-nivåene til Flex LNG. Foto: Flex LNG

Spill på kullreduksjon

På lengre sikt er LNG ifølge Kalleklev et spill på reduksjon av kull.

– Denne trenden er bare blitt forsterket av coronakrisen, som følge av lave gasspriser. Dette har blant annet medført at Polen har gått fra kull til gassfyring på sitt megakraftverk, sier han.

øystein kalleklev
flex lng
lng
Nyheter
Shipping