Hyrer inn hærskare av meglerhus

STOR AKTØR: Navigator Holdings eier og driver en stor flåte gassfraktskip. Foto: Navigator Gas
Shipping

Navigator Holdings vil utstede et senior usikret obligasjonslån i dollar, ifølge en melding

Meglerhusene Nordea, Pareto Securities og Clarksons Platou Securities, samt Credit Agricole og SEB er hyret inn til å arrangere telefonkonferanser med investorer.

I forbindelse med et potensielt låneopptak, vurderer Navigator å kjøpe tilbake et lån, som forfaller i februar 2021. I tillegg til refinansieringen av dette lånet, skal nettoprovenyet benyttes til generelle selskapsformål.

navigator holdings
obligasjonslån
meglerhus
Nyheter
Shipping
Børs