Prisjuks-regningen øker for Wallenius Wilhelmsen

Prisfiksingsskandalen koster Wallenius Wilhelmsen enda mer enn tidligere antatt. Nå oppjusteres avsetningene med vel åtte prosent.

KOSTBAR OPPRYDDING: Wallenius Wilhelmsen-sjefen Craig Jasienski har flere ganger gjort det klart at selskapet skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis. Foto: Wallenius Wilhelmsen
Shipping

Kostnadene til bøter og erstatninger etter det ulovlige prissamarbeidet med flere av konkurrentene passerer 6,3 milliarder kroner når den siste avsetningen på 55 millioner dollar inkluderes.

Totalbeløpet som rederiet har utbetalt og avsatt for ytterligere erstatninger til kunder som mener de i årevis ble overfakturert - pluss bøter til konkurransemyndighetene - er kommet opp i 715 millioner dollar.

Pågikk i flere år

Konsernsjef Craig Jasienski informerte om den nye avsetningen i forbindelse med presentasjonen av selskapets andrekvartalstall onsdag formiddag.

Et mangeårig ulovlig prissamarbeid mellom flere av verdens bilskipsrederier har kostet bransjen dyrt. Etter at konkurransemyndighetene gjennomførte den første razziaen på flere rederikontorer i Tokyo i 2012 har en rekke selskaper erkjent prisfiksing og måttet punge ut med store bøter.

Wallenius Wilhelmsen har så langt utbetalt 469 millioner dollar og hadde ved utgangen av andre kvartal 246 millioner dollar i totale gjenstående avsetninger, medregnet de siste 55 millionene.

Dette skal foruten bøter også dekke erstatningskrav i forbindelse med prisfiksingen. I noen tilfeller er man kommet til enighet med kundene, mens andre saker er henvist til retten for behandling der.

– Massive brudd

I 2018 punget Wallenius Wilhelmsen ut med 244 millioner dollar i bot til EU.

Den knusende dommen fra EUs konkurransemyndigheter, som hadde arbeidet med saken i seks år, fastslo at rederiene sto bak massive brudd på konkurranselovgivningen.

Siden etterforskningen startet har Wallenius Wilhelmsen-selskaper inngått forlik med Japan, USA, Korea, Sør-Afrika, Kina, Brasil, Mexico og EU. Nå er det også oppnådd enighet om en avtale med konkurransemyndighetene i Chile.

I USA er det tatt ut tiltale mot den tidligere toppsjefen i Wallenius Wilhelmsen. Han og hans nærmeste medarbeidere skal ifølge amerikanske justismyndigheter ha samarbeidet med konkurrenter om å «rigge» anbud og fordele fraktoppdrag for store kunder seg imellom.

Rederisjefene skal ha deltatt på møter der de ble enige om ikke å konkurrere mot hverandre ved å avstå fra å by på laster eller avtale prisene de ville tilby til bestemte kunder og ruter.

- Dette er en uheldig del av vår fortid som vi skal sørge for ikke kan skje igjen, sa Jasienski om prissamarbeidet for to og et halvt år siden.

WALWIL
craig jasienski
prisfiksing
eu
konkurransemyndighetene
bøter
Nyheter
Shipping
Børs