Snur en rød bunnlinje til fortjeneste

Höegh LNG tjener penger.

LA FREM TALL: President og administrerende direktør i Höegh LNG, Sveinung Støhle. Foto: Stian Lysberg Solum
Shipping

I 2. kvartal 2020 hadde Höegh LNG inntekter på 82,3 millioner dollar, opp fra 75,5 millioner dollar i 2. kvartal 2019. 

I 1. kvartal 2020 var derimot inntektene på 86,7 millioner dollar. Nedgangen i omsetningen skyldes blant annet mindre arbeid for Höegh Gallant i juni, lavere rater for Höegh Giant og et nytt midlertidig LNGC-charter, med lavere rater, påbegynt av Höegh Gannet 31. mars.

Den globale LNG-handelen var relativt sett ganske flat i 2. kvartal 2020, år over år, noe ledelsen i Höegh LNG beskriver som overraskende sterkt gitt effekten av Covid-19.

Følg live-streaming fra kvartalspresentasjonen her. Sendingen starter klokken 09.00.

Her finner du kvartalstallene

Hoegh LNG

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter82,375,5
Driftsresultat29,619,2
Resultat før skatt4,1-2,4
Resultat etter skatt2,9-3,6

Hoegh LNG

  • Eier og driver flytende importterminaler (FSRUer) og gasstankskip (LNGer). 
  • Har hovedkontor på Skøyen i Oslo. 
  • Konsernsjef er Sveinung Støhle, som tiltrådte stillingen i 2005. 
  • Største aksjonær er Leif Høegh.
hoegh lng holdings
HLNG
Nyheter
Shipping
Børs