Odfjell SE styrer klar av covid-19

Rederidriften drar lasset hos Odfjell SE i Bergen.

TJENER PÅ TANK: Frakt av kjemikalier og oljeprodukter ga et godt resultat for Odfjell SE i andre kvartal. Foto: Odfjell SE
Shipping

Trass i corona-pandemien går kjernevirksomheten i kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell, shippingdelen, på skinner.

– Vi er glade for å rapportere positive tall i lys av en utfordrende tid for global økonomi. Dette viser fleksibiliteten og styrken ved vår globale plattform og forretningsmodell, sier konsernsjef Kristian Mørch.

I tremånedersperioden april-juni leverte kjemikalietankflåten alene et EBITDA-resultat på 74 millioner dollar. Det var 24 millioner dollar eller nesten 50 prosent mer enn på samme tid i fjor.

FORNØYD: Konsernsjef Kristian Mørch. Foto: Svein Lindin

Økte rater

Kontraktsratene ved fornyelse av løpende fraktavtaler økte med seks prosent i andre kvartal. Samtidig falt kontraktsvolumene til 35 prosent, noe som bidro til at rederiet kunne dra nytte av et aktiv spotmarked.

Kontraktsdekningen økte utover i juni og har fortsatt å stige inn i tredje kvartal, og Mørch venter at at den fremover vil ligge rundt 45 - 55 prosent, et nivå selskapet anser som komfortabelt.

Odfjell har foreløpig ikke opplevd større negative økonomiske konsekvenser av covid-19 utover problemene med mannskapsskifter - dette til tross for at mange regjeringer har definert sjøfolk som samfunnskritisk personell.

– Tonnmil-etterspørselen stiger fortsatt, skjønt mindre enn før.  At det likevel er en økning ser vi som et tegn på styrken i markedet, sier Mørch.

Han viser til at de store industriaktørene synes å være enige om at det bunnet ut i  andre kvartal og nå ser klare tegn til bedring både i bilproduksjon og i andre viktige industrier.

Samtidig er det få bestillinger av nye kjemikalietankere på verftene; ordreboken beskrives som historisk lav. 

Litt svakere 

– Covid-19 betyr fortsatt stor usikkerhet om hva som skjer fremover, men samlet sett har vi så langt ikke sett noen betydelig negativ innvirkning i våre markeder, sier Odfjell-sjefen. Han tilføyer at selskapet likevel har tatt forholdsregler hvis nedgangen i den globale økonomien skulle akselerere.

Mørch venter at tredje kvartal blir påvirket av vanlige sesongvariasjoner, og regner derfor med å rapportere et svakere, men fortsatt positivt, resultat.

Odfjell har en flåte på rundt 80 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 12 slike anlegg, delvis eid av nærstående. 

Selskapet har hovedkontor i Bergen og 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har cirka 2.300 ansatte.

Det er notert på Oslo Børs og har to aksjeklasser, A og B. I tidlig handel torsdag var Odfjell A opp på små volumer.  Hittil i år er aksjen ned 17,7 prosent, mens hovedkonkurrenten Stolt-Nielsen har falt 26,6 prosent.

Odfjell

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter252,4243,2
EBITDA81,956,8
Driftsresultat49,714,4
Resultat30,9−10,2

Odfjell

  • Shippingkonsern innen transport og lagring av kjemikalier og oljeprodukter. 
  • Er verdens nest største aktør i denne bransjen etter Stolt-Nielsen og Stolt Tankers. 
  • Har hovedkontor på Minde utenfor Bergen sentrum. 
  • Konsernsjef er Kristian V. Mørch. 
  • Største aksjonær er det danske selskapet Norchem, der rederiets styreleder Laurence W. Odfjell har en kontrollerende eierandel.
odfjell
ODF
kristian mørch
odfjell se
kjemikalietank
bergen
covid-19
coronavirus
Nyheter
Shipping
Børs