Venter Odfjell-løft på børsen etter kvartalstall

DNB Markets kommer med en rask vurdering av Odfjells resultater i andre kvartal.

PRESENTERER: Odfjell SE, med sjef Kristian Mørch i spissen, har lagt frem sine kvartalstall. Foto: Odfjell SE
Shipping

Selskapets driftsinntekter steg fra 223,2 millioner dollar samme tid i fjor til 234,8 millioner dollar i år. Driftsresultatet gikk opp fra 12,4 til 48,7 millioner dollar.

Resultat etter skatt kom inn på 30,9 millioner dollar i pluss, mot et underskudd på 10,1 millioner dollar sist år. Hovedårsaken til løftet er økt inntjening i kjemikalietankvirksomheten.

«Resultatutviklingen ser ut til å være drevet av solide tall innen virksomheten for kjemikalitank. I tillegg til at rateinntektene her ligger høyere enn ventet ser det også ut til at selskapet har fått presset bunkerskostnadene ned fra foregående kvartal», skriver DNB Markets.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling og kursmål på 24 kroner (ikke justert etter kvartalsrapporten).

«Kursen stengte i går på NOK 21 pr aksje og basert på kombinasjonen av en EBITDA over forventningene og utsiktene reflektert i rapporten venter vi en positiv reaksjon ved åpning i dag», skriver DNB Markets.

SE DIREKTE: Audiocast fra kvartalspresentasjonen

Odfjell

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter234,8223,2
Driftsresultat48,712,4
Resultat før skatt31,9-9
Resultat etter skatt30,9-10,1

Odfjell

  • Shippingkonsern innen transport og lagring av kjemikalier og oljeprodukter. 
  • Er verdens nest største aktør i denne bransjen etter Stolt-Nielsen og Stolt Tankers. 
  • Har hovedkontor på Minde utenfor Bergen sentrum. 
  • Konsernsjef er Kristian V. Mørch. 
  • Største aksjonær er det danske selskapet Norchem, der rederiets styreleder Laurence W. Odfjell har en kontrollerende eierandel.
odfjell
dnb markets
Nyheter
Shipping
Børs