American Shipping Company øker utbyttet etter refinansiering

En godt timet refinansiering gjør at American Shipping Company kan skru opp utbyttekranen enda et hakk.

BRA TIMING: Konsernsjef Pål Lothe Magnussen i American Shipping Company refinansierte gjeld i god tid. Det har vist seg å lønne seg for aksjonærene, som får et 25 prosent høyere utbytte. Foto: Ivan Kverme
Shipping

Refinansieringen av totalt 505 millioner dollar, tilsvarende 4,5 milliarder kroner, i gjeld gjør at American Shipping Company (AMSC) kutter de årlige rentekostnadene med rundt 15 millioner dollar.

Dermed øker den frie kontantstrømmen til det Kjell Inge Røkke-kontrollerte produkttankrederiet, som høyner utbyttet med 25 prosent til 0,10 dollar pr. aksje for andre kvartal. Totalt blir det utbetalt 6,1 millioner dollar eller vel 54,3 millioner kroner.

For største eier, Røkkes Aker Capital, betyr det drøyt to millioner kroner ekstra inn på konto, sammenlignet med kvartalet før. Utbytteøkningen kom tidligere enn mange hadde ventet.

Ved 13-tiden fredag var aksjen opp fire prosent på Oslo Børs. Det gjør at aksjen akkurat karrer seg i pluss for året som helhet.

Utnyttet vindu

I april ble 305 millioner dollar i bankgjeld refinansiert med totalt syv banker. Det sparer selskapet for 10 millioner dollar i årlige rentekostnader, ifølge Clarksons Platou Securities.

Vel to måneder senere ble et obligasjonslån på 220 millioner dollar, som opprinnelig ikke forfalt før i februar 2022, refinansiert gjennom utstedelse av et nytt fem-årig lån på 200 millioner dollar.

Konsernsjef Pål Lothe Magnussen sa til Finansavisen at selskapet lot seg friste av et vidåpent vindu i obligasjonsmarkedet. Det resulterte i en kupongrente på 7,75 prosent - hele 1,5 prosentpoeng lavere enn sist.

– Vi burde ha refinansiert obligasjonslånet i løpet av 9–12 måneder uansett, men valgte å gjøre det nå. I tillegg til at vi får en lengre løpetid bedrer vi kontantstrømmen fordi rentebelastningen blir mindre fremover, sa Magnussen.

Nedsidebeskyttelse

Tankrederiets ti produkttanskip, som alle er leid ut til Overseas Shipholding Group (OSG), dro som ventet inn inntekter på 21,9 millioner dollar i kvartalet, omtrent på dollaren likt som i fjor.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 22,1 millioner dollar, også det helt som ventet. Resultatet økte med 400.000 dollar til 1,1 millioner dollar.

«AMSC fortsetter å nytte nedsidebeskyttelsen med bareboat-kontraktene», skriver rederiet.

Fem produkttankere er sikret beskjeftigelse til desember 2022, fire til desember 2023 og én bøyelaster er på kontrakt helt til juni 2025.

«De langsiktige fundamentale faktorene i Jones Act-tankmarkedet forblir stabile selv om covid-19-pandemien har ført til en betydelig reduksjon i etterspørselen etter råolje og oljeprodukter i det amerikanske markedet på kort sikt», heter det.

DRIVES I SKJERMET MARKED: Produkttankskipene er bygd på Røkkes Philly Shipyard i Philadelphia i USA og eies av det børsnoterte norske rederiet American Shipping Company. De er utleid til amerikanske OSG og drives i det beskyttede Jones Act-innenlandsmarkedet i USA. Foto: American Shipping Company

American Shipping Company

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter21,921,9
Driftsresultat12,812,6
Resultat før skatt1,10,4
Resultat etter skatt1,10,7

American Shipping Company

  • Rederi etablert i 2005, som eier og driver en flåte av produkttankskip i Jones Act-markedet i USA. 
  • Har hovedkontor på Fornebu, og adm. direktør er Pål Lothe Magnussen.
  • Største aksjonær er Kjell Inge Røkkes Aker Capital.
american shipping company
kjell inge røkke
produkttankere
jones act
usa
kvartalstall
amsc
obligasjonslån
Nyheter
Shipping
Børs