DVB Bank taper milliarder på lån til offshoresektoren

DVB Bank jobber på spreng med å avvikle shipping- og offshoreporteføljen. Den norske filialen har etter nok et katastrofeår tatt 2 milliarder kroner i tap siden 2016.

SEKTOR I KRISE: Krisen i offshoresektoren har påført tyske DVB Bank enorme tap de siste årene. Her illustrert ved to fartøyer på oppdrag ved Troll A-plattformen i Nordsjøen. Foto: ANETTE WESTGÅRD
Shipping

Som Finansavisen skrev i januar er den tyske transportbanken DVB Bank i gang med en omfattende prosess for å avvikle aktivitetene. Det betyr blant annet at den norske filialen, DVB Bank SE Nordic Branch, skal legges ned. Målet skal være å fullføre dette i løpet av året.

Av den grunn jobbes det på spreng for å redusere låneporteføljen, som blant annet består av en rekke engasjementer i den kriserammede offshoresektoren.

Årsberetningen for 2019 viser at nedskaleringsarbeidet pågikk for full maskin i fjor.

Totalt ble porteføljen nærmest halvert fra drøyt 6 milliarder kroner ved utgangen av 2018 til 3,4 milliarder kroner da nyttårsrakettene ble sendt opp 31. desember 2019.

I 2013, rett før oljekrisen, var utlånsporteføljen til sammenligning 13,7 milliarder kroner.

Enorme tap

«Bankens utlånsbalanse har fortsatt å reduseres gjennom 2019 i takt med at mange av rederiene som filialen har finansiert enten har tilbakebetalt utestående lån med finansiering fra andre kilder eller frivillig/ufrivillig solgt skip/redusert sin aktivitet og benyttet likviditetstilførselen fra skipssalgene til å tilbakebetale/nedjustere bankens engasjement».

Det skriver bankens styre i årsberetningen.

Enkelte lån er også blitt solgt til andre finansinstitusjoner for å redusere balansen ytterligere.

I fjor bokførte DVB Bank tap på utlån på 480 millioner kroner, opp fra 260 millioner kroner i 2018. Det tilsvarer vel 14 prosent av utlånsporteføljen ved årsskiftet. På fire år er det tatt et samlet tap på rundt 2 milliarder kroner.

Ved utgangen av året utgjorde avsetning til tap på utlån og garantier nær 1,8 milliarder.

Offshorekrise

Det er spesielt de siste års tilsynelatende endeløse nedtur i offshoresektoren som rammer banken hardt.

«Denne vedvarende vanskelige situasjonen fortsetter å prege filialens resultater», skriver styret i årsberetningen, hvor det fremgår at underskuddet endte på nær 600 millioner kroner i fjor.

Ifølge skipsregisteret har DVB blant annet pant i skip tilhørende Solstad Offshore og Havila Shipping.

Bankens ledelse har trolig vært blant dem som tidvis har sittet på bakbeina i endeløse forhandlinger om refinansieringsløsninger de siste par årene. At spesielt flere utenlandske banker vil ut av offshore er ingen hemmelighet.

Coronapandemien har ikke bidratt til å gjøre situasjonen bedre. Skipsverdiene har falt som en stein fra allerede lave nivåer siden i vår, noe som baner vei for ytterligere nedskrivninger.

«Resultatet for 2020 påregnes å samsvare med resultatene i 2019 og 2018 og DVB Nordic Branch SE forventer etter all sannsynlighet å få et betydelig underskudd også i år», heter det.

I Norge har DVB Bank sitt hovedkvarter i Haakon VIIs gate 1 i Oslo. Ved årsskiftet hadde banken 10 ansatte, tilsvarende en reduksjon på 50 prosent fra 2017. 

DVB BANK SE NORDIC BRANCH

(Mill. kr)20192020
Renteinntekter215,6255,6
Tap på utlån479,8260,4
Årsresultat- 585,4- 393,3
dvb bank
utlånstap
offshore
årsregnskap
bank
Nyheter
Shipping
Børs