Kraftig oppgang for BW LPG

BW LPG mer enn doblet resultatet i andre kvartal.  Resultatet etter skatt endte på 62,1 millioner dollar.

LA FREM TALL: Konsernsjef Anders Onarheim i BW LPG. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

BW LPGs TCE-inntekter kom inn på 149,5 millioner dollar i andre kvartal, en oppgang på drøyt 40 millioner fra samme tid i fjor. Etter to kvartaler har selskapet hatt TCE-inntekter på 311,4 millioner dollar, mot 171,1 millioner etter seks måneder i fjor.

Driftsresultatet til BW LPG kom inn på 70,7 millioner dollar, en økning fra 42,6 millioner. Resultat etter skatt lød på 62,1 millioner dollar, solid opp fra 26,5 millioner dollar sist år. 

Resultat pr. aksje ble 0,45 dollar i kvartalet, mot 0,19 dollar sist år.

BW LPG annonserer et utbytte på 0,15 dollar pr. aksje, 0,05 dollar høyere enn etter andre kvartal i 2019. For første halvår er utbytte dermed på 0,35 dollar pr. aksje. 

BW LPG opplyser at det har kontraktsdekning pr. 30. juni på 30 prosent for tredje kvartal og 25 prosent for helåret. For 2021 er TC-dekningen på 14 prosent. 

BW LPG

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter149,5110,8
Driftsresultat70,742,6
Resultat før skatt62,326,7
Resultat etter skatt62,126,5

BW LPG

  • LPG-grenen av shippingkonsernet BW Group. 
  • Eier og opererer totalt 49 gasstankskip (VLGCer.og LGCer). 
  • Har hovedkontor i Singapore, og konsernsjef er Anders Onarheim, som tiltrådte midlertidig januar 2020. 
  • Fikk nåværende selskapsform etter at selskapet World-Wide kjøpte opp Bergesen i 2003. 
  • BW LPG ble siden notert på Oslo Børs i 2013, samme år som selskapet kjøpte opp Maersk Tankers’ VLGC-flåte.