Rederiet Stenersen med kraftig inntektsvekst

Høyere rater og flere skip løftet både inntektene og resultatet til Rederiet Stenersen i Bergen i fjor. Økonomidirektør Sigve Stenersen tror på enda bedre tall i år.

FLÅTE PÅ 18 SKIP: Kjemikalietankeren «Sten Skagen» på 18.500 dødvekttonn tilhørende Rederiet Stenersen i Bergen er nesten 150 meter lang og 24 meter bred. Skipet ble levert fra verftet i 2009. Foto: Rederiet Stenersen
Shipping

Rederiet Stenersen, som har hovedkvarteret sitt i Solheimsviken i Bergen, leverte solide tall i fjor.

Inntektene løftet seg med 26 prosent til 705,9 millioner kroner, mens et underskudd på 79 millioner kroner i 2018 ble snudd til et overskudd på 76,3 millioner.

Ifølge økonomidirektør Sigve Stenersen skyldes inntektsveksten noe bedring i ratene, samt det faktum at rederiet fikk levert to splitter nye skip i andre halvdel av 2018.

Flåten består av 18 produkt- og kjemikalietankere på mellom 13.000 og 18.500 dødvekttonn, som alle er bygget i Kina. De to nyeste er «Sten Odin» og «Sten Tor» på 17.500 dødvekttonn.

Bedre tall i år

Spesielt mot slutten av fjoråret begynte markedet for produkt- og kjemikalietank å løfte seg merkbart. Det fortsatte inn i 2020, og for enkelte segmenter ble det i vår satt nye raterekorder.

– Inntjeningen i første halvår var meget god, bekrefter Stenersen.

– Etter det har sesongmessige variasjoner og coronaeffekter bidratt til en svekkelse av markedet, fortsetter Stenersen, som likevel tror på et knallår totalt sett.

– I sum tror jeg årets resultat vil bli bedre enn fjorårets, men det er vanskelig å si hvordan markedet vil utvikle seg fremover gitt usikkerheten omkring corona.

Stenersen bemerker at på den positive siden, så er tilbudssiden begrenset i den forstand at det er bestilt få nybygg ved verftene.

Rederiet Stenersen har heller ingen nybygg i bestilling for øyeblikket.

Finansavisen skrev i vinter skrev at Bergensrederiet var i dialog med et kinesisk verft om bygging av inntil seks produkt- og kjemikalietankskip på 18.000 dødvekttonn.

Skipene skulle kunne veksle mellom å bruke svært lavsvovelholdig bunkersolje og flytende naturgass, LNG, som drivstoff. Det gikk rykter om en pris på 29 millioner dollar pr. skip.

– Vi har foreløpig ikke gjort noe konkret, sier Stenersen.

STYRER ØKONOMIEN: Sigve Stenersen. Foto: Privat

Tunge medeiere

Kontraktsdekningen ligger på rundt 50 prosent for Stenersen-flåten som har sitt viktigste fartsområde i Nordvest-Europa.

Skipene eies gjennom kommandittselskapene Stenship og Stenoil og aksjeselskapet Stentank. Familien sitter med store andeler i kommandittselskapene via morselskapet Rederiet Stenersen pluss datterselskapene Stenersen Shipsinvest og Stenoil. Driften ivaretas av Rederiet Stenersen.

På eiersiden i kommandittselskapene er blant andre Trond Mohn, Tore Odfjell og Lars Chr. Wiese gjennom sine respektive selskaper.

Konsernregnskapet viser at egenkapitalen var bokført til 458 millioner kroner ved utløpet av 2019, mens den langsiktige gjelden var vel 1,3 milliarder.

REDERIET STENERSEN

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter705,9561,8
Driftsresultat197,252,9
Resultat før skatt80,3- 77
Resultat etter skatt76,3- 79,1
rederiet stenersen
kjemikalietank
produkttank
årsregnskap
bergen
sigve stenersen
Nyheter
Shipping
Børs