Rally i storgass

I juli steg ratene for store gasskip fra 10.000 til 50.000 dollar dagen. Siden har markedet vært knallsterkt.

STERKE RATER: VLGC-ratene har ligget på nivåer på mellom 45.000 og 55.000 dollar dagen siden slutten av juli. Foto: Avance Gas
Shipping

VLGC-ratene (Very Large Gas Carrier) lå på høye nivåer gjennom store deler av første og andre kvartal. I juni falt imidlertid inntjeningen kraftig og ratene var i en periode nede i rundt 10.000 dollar dagen. Det innebar at rederier som Avance Gas og BW LPG igjen tapte penger. Break-even-ratene for moderne VLGC-tonnasje ligger på rundt 22.000 dollar dagen.

– Det har ikke vært et like voldsomt fall i den underliggende etterspørselen etter LPG, som etter olje. Prisen på propan i Asia falt likevel fordi prisfallet på råolje også medførte kraftig fall i prisene på oljeprodukter som nafta. Det gjorde at disse produktene ble mer attraktive for den petrokjemiske industrien enn propan, sier shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux.

Samtidig ble LPG-eksporten fra Midtøsten negativt påvirket av fallende oljeproduksjon i OPEC, som i en periode gav lavere transportbehov.

I slutten av juli snudde imidlertid markedet oppover igjen og siden har ratene ligget på nivåer på mellom 45.000 og 55.000 dollar dagen.

– Årsaken til at VLGC-ratene har steget er først og fremst at oljeprisen har kommet tilbake til et nivå som gjør amerikansk eksport lønnsom igjen. Samtidig har også eksportnedgangen fra Midtøsten, i hvert fall delvis, blitt reversert igjen.

FOR HØYT?: Joakim Hannisdahl mener at VLGC-ratene burde ligget på nivåer på mellom 10.000 og 20.000 dollar dagen. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

Overrasket

Analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities er overrasket over de høye ratene i VLGC-markedet.

– Med manglende støtte fra Opec + og en svak prisdifferanse på LPG mellom USA og Det fjerne østen, så skulle man tro at ratene skulle falle ned mot 10.000 dollar dagen.

Han mener at årsakene til rateoppgangen er at en stor andel av VLGC-flåten har vært bundet opp på lage seilinger, slow-steaming og at mange skip har vært i tørrdokk.

– Samtidig har etterspørselen etter LPG vært god både i Europa, India og Asia. En relativt høy oljepris har bidratt til å gjøre LPG konkurransedyktig mot nafta, som innsatsfaktor for petrokjemisk industri i Europa og Asia, sier Hannisdahl.

Nedtur senere i høst?

Petter Haugen tror at det gode muligheter for at amerikansk LPG-eksport vil holde seg på relativt høye nivåer gjennom store deler av høsten. Senhøstes og til vinteren tror han imidlertid at nokså sterke restriksjoner for å holde smittespredningen av covid-19 lav kan komme til å forårsake et nytt etterspørselsfall etter olje og et påfølgende prisfall på propan.

– Det er ikke helt skyfritt på kort sikt. Det viktigste er at en vaksine kommer på plass, som nå ser ut til å skje allerede i løpet av vinteren, hvilket vi tror vil gjøre at markedsforventningene til 2021 forbedres kraftig.

Joakim Hannisdahl tror på en svak utvikling i ratene over de neste månedene.

– Litt avhengig av oljeprisen, så ser vi for oss svakere eksportvolumer fra USA, noe utjevnet av økende volumer ut av Midtøsten. Med en forventet økende flåteeffektivitet samtidig som vi nå går inn i den tradisjonelt svakeste sesongmessige perioden frem mot april, så ser vi for oss spotrater ned mot 15.000 dollar dagen.

lpg
petter haugen
kepler cheuvreux
joakim hannisdahl
cleaves securities
avance gas
bw lpg
Nyheter
Shipping