Mowinckel tenker fortsatt nybygg

For første gang bekrefter Mowinckels Rederi at selskapet arbeider med konkrete nybyggingsplaner i råoljetankfarten.

TENKER MER TANK: J. Ludwig Mowinckels Rederi eier «Vinga», en suezmax råoljetanker på 159.000 dødvekttonn, sammen med et annet rederi i Bergen, Viken Shipping. Mowinckel ser fortsatt på mulighetene for å utvide denne delen av flåten, men ønsker medinvestorer. Foto: J L Mowinckels Rederi
Shipping

Mowinckels Rederi vil utvide med inntil fire nye suezmaxtankere, men er åpen for å selge dem hvis prisene stiger, skrev Finansavisen i begynnelsen av juli.

Da var meglerhuset Fearnley Securities på jakt etter inntil en halv milliard kroner til et prosjekt for bygging av nye suezmaxtankere til Bergensrederiet. 

Nå foreligger selskapets regnskapstall for 2019. I årsberetningen bekrefter rederisjef Geir Belsnes og styret under ledelse av Bjørn Sjaastad indirekte disse planene.

BEKREFTER TANKINTERESSE: Adm. direktør Geir Belsnes i Mowinckels Rederi. Foto: Stig Sætre

– God posisjon

«Selskapet vil ha fortsatt fokus på eksisterende investeringer, samtidig som nye, interessante muligheter innenfor rederiets forretningsområder er under løpende vurdering», heter det.

– Vi er i en god posisjon til å benytte oss av de mulighetene som markedet byr på, utdyper Belsnes.

Da shippingavisen TradeWinds og Finansavisen omtalte saken i sommer ble det antatt at man tok sikte på å skaffe 53 millioner dollar, tilsvarende 480 millioner kroner, i egenkapital til Mowinckel Crude Tankers.

Dette selskapet planla å få levert inntil fire nye suezmax-tankere fra verftet New Times Shipbuilding i Kina. Selv ville Mowinckel  ta en andel på 25 prosent. Prosjektprisen for de to første 156.000-tonnerne var oppgitt til 57,7 millioner dollar pr. skip.

– Det er riktig at vi har jobbet for å få medinvestorer til et nybyggingsprosjekt, men pr. i dag er det ikke inngått noen avtaler, sier Mowinckels adm. direktør nå.

Men planene er ikke skrinlagt, og i årsberetningen vises det til at selskapet har god egenkapitaldekning og likviditet i forhold til sin aktivitet. Ved årsskiftet var resterende pantegjeld 15,9 millioner dollar og likviditeten 18,8 millioner dollar. Egenkapitalen var 36,4 millioner dollar, tilsvarende en egenkapitalandel på 76,4 prosent.

Solgte og kjøpte

Det legateide tank- og tørrlastrederiet sitter i øyeblikket med en flåte på tre skip eller å ha kvittet seg med to panamax bulkcarriere med en mindre gevinst og tatt en eierandel på 30 prosent i et tørrlastskip i supramax-klassen i fjor.

Suezmax-tankeren «Vinga», som Mowinckel eier 50/50 sammen med skipsreder Tom Chr. Steckmests Viken Shipping i Bergen, er beskjeftiget på en kontrakt til fjerde kvartal. Det opplyses at denne avtalen gir et positivt resultatbidrag.

Tørrlastskipene «Goya» og «Lista», der Mowinckel eier henholdsvis 50 og 30 prosent, er ifølge årsrapporten sluttet ut på timecharter-kontrakter av varierende lengder med inntjening som «minst ivaretar forventede drifts- og rentekostnader».

– Da vi ferdigstilte årsberetningen i våres var vi veldig usikre på hvordan coronapandemien og covid-19 ville innvirke på driften av skipene. Nå kan vi fastslå at det så langt ser greit ut, vi har unngått spesielle problemer ut over vanskelighetene alle rederiene står overfor med mannskapsskifter. Men heldigvis har vi funnet løsninger som gjør at de fleste av våre mannskaper har fått avløsning før det er gått altfor lang tid, sier Belsnes.

Etter flere år med røde tall ble 2019 det tredje året på rad med overskudd for Mowinckels Rederi før skatt, men etter skatt og minoritetsinteresser falt årsresultatet svakt i minus. 

Rederiet, som har røtter tilbake til 1898 da det ble grunnlagt av tidligere statsminister Johan Ludwig Mowinckel, er nå heleid av Magda Müller Mowinckels Legat.

J. LUDWIG MOWINCKELS REDERI

(Mill. dollar)20192018
Driftsinntekter8,711,7
Driftsresultat0,42,3
Resultat før skatt0,11,5
Årsresultat−0,21,5
j. ludwig mowinckels rederi
geir belsnes
tom chr. steckmest
viken shipping
bjørn sjaastad
fearnley securities
Nyheter
Shipping