QVT Financial kjøper flere aksjer i Okeanis Eco Tankers

Tankrederiet er ned rundt 50 prosent på børs hittil i år.

QVT HØYNER: Her Okeanis Eco Tankers-tankeren «Nissos Therassia» fra 2015. Foto: Okeanis Eco Tankers
Shipping

Fond forvaltet av QVT Financial har de seneste dagene kjøpt 7.899 aksjer i Okeanis Eco Tankers  , fremgår det av en børsmelding.

Tirsdag ble 768 aksjer kjøpt til en kurs på 56,40 kroner.

Torsdag ble 7.131 aksjer kjøpt til kurs 56,14 kroner.

QVT, som er representert i Okeanis-styret ved Dan Gold, har nå 2.196.185 aksjer i tankrederiet. Det tilsvarer 6,68 prosent av aksjene.

Okeanis-aksjen endte torsdag ned 2,1 prosent til 55,40 kroner på Oslo Axess. Hittil i år er aksjen tilnærmet halvert, med et kursfall på 48,2 prosent.

oet
tankrederi
tankskip
qvt
qvt financial
dan gold
oslo axess
Nyheter
Shipping
Børs