Seglem inn i ny shipping-nisje

Trygve Seglem går inn i en ny nisje i LNG-markedet, småskala distribusjon av flytende naturgass, og bestiller sitt første nybygg av denne typen.

VOKSER VIDERE: Redergründeren Trygve Seglem bestiller enda et nybygg, denne gang en ny type mindre gasstanker som skal benyttes til bunkringstjenester. Med på denne satsingen er spanske Scale Gas. Foto: Ivan Kverme
Shipping

Seglems rederi Knutsen OAS Shipping i Haugesund har bygget opp en betydelig LNG-flåte basert på lange kontrakter med store energiselskaper.

Nå utvides satsingen til også å omfatte småskala distribusjon av gass og levering av LNG til større skip som benytter dette som drivstoff.

I samarbeid med spanske Enagas' datterselskap Scale Gas bestiller Seglem sitt første spesialfartøy beregnet på dette nisjemarkedet.

KOSTER 35 MILL. EURO: Slik blir skip nr. 22 i Knutsen OAS Shippings raskt voksende gasstankflåte seende ut når det leveres fra verftet i 2022. Det skal brukes som bunkringsfartøy og betjene større skip. Illustrasjon: Knutsen OAS Shipping

Langtidsavtale

Fartøyet, som blir på 2.450 dødvekttonn, rommer 5.000 kubikkmeter flytende naturgass og skal bygges ved den spanske verftsgruppen Astilleros Armon med levering i 2022.

Beskjeftigelsen skal være iferd med å bli sikret på en tiårskontrakt. Detaljene er ikke kjent, men Shell er en sannsynlig leietager.

Slik det ser ut nå vil skipet antagelig primært bli brukt til bunkringstjenester i Barcelona-området. Der kan det forsyne gassdrevne fartøyer med miljøvennlig gass.

Fartøyer som går på LNG i stedet for bunkersolje, har rundt 35 prosent lavere utslipp av klimagassen CO2, cirka 80–85 prosent mindre NOx-utslipp og nesten ikke utslipp av svovel, partikler og sot.

Knutsen OAS Shippings finansdirektør Geir Tore Henriksen bekrefter samarbeidet med Enagas/Scale Gas og kontraktsinngåelsen ved det spanske verftet. 

– Vi bygger oss opp i småskala gass og har bestilt et skip på 5.000 kubikkmeter, sier han.

SER PÅ MER: – Vi har stor anbudsaktivitet og forventer å utvide byggeprogrammet ytterligere, sier Seglems finansdirektør Geir Tore Henriksen. Foto: PRIVAT

Nær 400 millioner

Etter hva Finansavisen forstår skal totalinvesteringen i skipet beløpe seg til cirka 35 millioner euro, eller 380 millioner kroner basert på fredagens vekslingskurs. Knutsen og Enacas/Scale Gas er 50/50-partnere i investeringen.

Samtidig signaliserer Henriksen at det ligger an til at denne satsingen blir utvidet:

 – Vi har stor anbudsaktivitet og forventer å utvide byggeprogrammet mer i år.

Den nye verftsordren betyr at Knutsen OAS Shippings gasstankflåte øker til 22 skip, hvorav 14 seilende og åtte nybygg.

Seglem har allerede et omfattende leverandørforhold til Shell, som skal leie seks av rederiets nye, store LNG-gasstankere. Gasstankerne er ifølge markedsaktører sikret beskjeftigelse i syv år fra levering med opsjoner på forlengelser i inntil seks år.

Dette er fartøyer med en lastekapasitet på 174.000 kubikkmeter som bygges på Hyundai Heavy Industries' Samho-verft i Sør-Korea. Totalordren er på 1.124 millioner dollar, tilsvarende nær 10,4 milliarder kroner etter fredagens vekslingskurs.

Har partnere

Haugesund-rederen har satset tungt på frakt av flytende, nedkjølt naturgass, der forretningskonseptet hele tiden har vært å sikre alle nybygg langsiktig beskjeftigelse med store energiselskaper.

Medregnet ytterligere en LNG-tanker, det siste nybygget som nå er bestilt i Spania og syv bøyelastere - de sistnevnte er bestilt av rederiet Knutsen NYK Offshore Tankers - har Seglem-selskapene et samlet nybyggingsprogram på 15 fartøyer. Det er det største i rederiets historie.

De fire første av de store Shell-nybyggene skal ferdigstilles i 2022, mens skip nummer fem og seks følger etter i 2023.

I våres ble det klart at Jakob Hattelands selskap Jakob Hatteland Holding i Nedre Vats  blir Seglems partner i det første av de fire Shell-skipene.

Hatteland har skutt inn 6,375 millioner dollar i Norspan LNG 16 og vil få en eierandel på 37,5 prosent. Fra før av er investeringsselskapet Klaveness Marine i Oslo gått inn på eiersiden i det fjerde av LNG-skipene.

Foreløpig står Seglems egne selskaper alene bak de øvrige store Shell-ordrene, men planen å ta inn partnere med inntil 50 prosent i hvert av skipene.