Høyner guiding med 9 milliarder – 2.000 mister jobben

Samtidig oppgir shippingkolossen at rundt 2.000 ansatte avskjediges i forbindelse med omorganiseringen som ble varslet tidligere i høst.

BEDRE ENN FRYKTET: Volumene i Ocean-segmentet falt mindre enn ventet i tredje kvartal. Foto: Dreamstime
Shipping

Danske A.P. Møller-Mærsk venter å rapportere 9,9 milliarder dollar i inntekter og et driftsresultat før av- og nedskrivninger samt restrukturerings- og integrasjonskostnader på 2,4 milliarder dollar for tredje kvartal, opplyser shippinggiganten i et resultatvarsel tirsdag.

Forventningen forklares med vedvarende bedring på etterspørselssiden og rederiets egne kostnadskutt, og er basert på foreløpige utregninger.

Med forventningen for tredje kvartal utvider Mærsk også guidingen for hele 2020. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) anslås nå til mellom 7,5 og 8,0 milliarder dollar, ekskludert kostnader knyttet til restrukturering og integrasjon.

Tidligere var Mærsks 2020-guiding 6,0 til 7,0 milliarder dollar.

Shipping- og logistikkjempen har altså justert opp sitt optimistiske anslag med én milliard dollar, tilsvarende over 9 milliarder kroner.

Mærsk peker på at volumene i Ocean-virksomheten gikk ned med rundt 3 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med fjoråret, og at dette var noe bedre enn ventet.

2.000 mister jobben

Samtidig varsler Mærsk at gruppen vil bokføre restruktureringskostnader på rundt 100 millioner dollar i tredje kvartal.

Det tilsvarer rundt 915 millioner kroner.

Denne kostnaden knyttes til nedbemanningen i gruppen, som ble varslet i begynnelsen av september.

En talsperson i Mærsk meddelte da at mellom 26.000 og 27.000 av Mærsks totalt 80.000 ansatte ville bli påvirket av en reorganisering i gruppen, men det ble ikke oppgitt hvor mange som ville bli permittert eller hvor mange som ville måtte gå som følge av sammenslåingen.

Nå heter det fra Mærsk at rundt 2.000 ansatte avskjediges.

Kuttene gjøres i forbindelse med at virksomhetsområdene Safmarine og Damco legges ned som selvstendige merkenavn samt forenklingen av organisasjonen innen Ocean & Logistics.