– Trist og uforståelig

Odfjell SE i Bergen må vurdere å droppe norske sjøfolk etter at regjeringen har foreslått endringer i tilskuddsordingen.

OPPGITT OVER STATSBUDSJETTET: Odfjells driftsdirektør Harald Fotland. Foto: Odfjell SE
Shipping

Kjemikalietankrederiet Odfjell   har gitt mange nordmenn en karriere til sjøs. Nå kan denne ordningen ryke.

– Trist og uforståelig, sier Odfjells driftsdirektør Harald Fotland om forslaget til statsbudsjett.

6.500 berøres

Hvert år tar Odfjell inn 25 norske lærlinger og kadetter som får muligheten til en maritim karriere. 

Regjeringen foreslår å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk på NIS-skip i internasjonal fart. Det er i tillegg foreslått innstramninger ved å innføre et tak i de ulike ordningene som ligger under Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Gjennom de siste årene er ordningene justert for å styrke Norge som maritim nasjon og gjøre det attraktivt å seile med norsk flagg og norske sjøfolk. 

På regjeringens nettsider opplyses det at 6.500 sjøfolk vil bli påvirket av endringene i tilskuddsordningen. For Odfjell betyr dette merutgifter for rundt 150 av selskapets ansatte.

– Det hadde vært mye billigere å erstatte alle våre norske sjøfolk med filippinere eller russere. Vi ville ha spart mellom 5 og 6 millioner dollar i året, sier Fotland.

– Bygger kompetanse

– Hvorfor gjør dere ikke det?

– Vi har vært begeistret for regjeringens maritime politikk, og aktivt gått ut og støttet den omleggingen som begynte i 2013. Vi har flagget inn 20 skip til NIS, og gjort vårt for å bygge opp stammen av norske sjøfolk. Vi har sagt at hvis staten bidrar, så skal vi bidra.

– I Odfjell har vi lenge hatt som prinsipp at vi bygger kompetanse som hele den maritime klyngen vil dra nytte av. Denne dugnadstankegangen står sterkt hos oss, men vi klarer ikke dugnaden alene, sier Fotland.

Han håper Stortinget vil stoppe regjeringens forslag, men tar ingenting for gitt.

– Hvis nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten ryker gir det en helt annen hverdag for et deepsea-rederi som Odfjell SE. Premissene vi la til grunn er endret, sier Fotland.

– Ubegripelig

Sjømannsforbundet mener kuttforslaget er «helt ubegripelig».

– Her snakkes det varmt om at maritim næring er drivkraften for at vi skal klare det grønne skiftet og finne de blå løsningene. Da kan man ikke samtidig redusere i ordningene som gjør at vi har kompetanse og sjøfolk til å gjøre jobben, sier leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Han sier forslaget kom totalt overraskende, og reagerer sterkt på timingen.

– Her har vi applaudert sjøfolk som står langt utover planlagt turnus for å holde varehandelen i gang i en krisetid, og så kommer det et forslag som kan true deres fremtidige eksistens. Det er helt ubegripelig, sier Hansen.