Kraftig fall i oljelagring på skip

Lagring av olje på tankskip har falt fra 230 millioner fat til 140 millioner siden i sommer. – Nedbyggingen av flytende lager er åpenbart en av årsakene til det svake tankmarkedet, sier Ole-Rikard Hammer.

LEGGER LOKK PÅ RATENE: – En ytterligere nedbygging av lagrene vil kunne legge lokk på ratene en stund til, sier Ole-Rikard Hammer. Foto: Iván Kverme
Shipping

Lagring av olje på kjøl er ifølge analytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities den marginale komponenten i globalt lagerhold, det er den som slår inn når konvensjonelle lager på land er «fulle».

– Det er også den mest fleksible komponenten ikke minst med hensyn til fremtidig levering, hvilket gjør den nyttig i perioder med stor prisvolatilitet, slik vi så før sommeren, sier Arctic-analytikeren.

Lønnsomheten i å lagre på kjøl avgjøres i hovedsak av to komponenter.

– Prisforskjellen på olje levert frem i tid, sammenlignet med kjøpstidspunktet, og nivået på fraktrater. Vi ser nå at lagernivåene kommer raskt ned fordi en begynnende rebalansering av oljemarkedet har gitt en langt flatere oljepriskurve hvilket langt på vei har eliminert lønnsomheten for slike transaksjoner, til tross for vesentlig lavere rater.

Kraftig lagerfall

Lagring av olje på tankskip har falt fra et anslått nivå på på rundt 230 millioner fat i juli til et nivå på rundt 140 millioner fat i september.

– En VLCC har lastekapasitet på 2 millioner fat så det betyr at rundt 45 VLCC-ekvivalenter er blitt frigjort, det vil si i overkant av 10 prosent av denne flåten. Fortsatt klassifiseres over 50 VLCC-er som flytende lagerskip av IEA, dog er dette i noen grad et definisjonsspørsmål da det ikke pålegger aktører å oppgi formålet med å leie inn tonnasje.

Hammer mener at nedbyggingen av flytende lagre åpenbart er en av årsakene til dagens veldig svake tankmarked, men han mener likevel at hovedårsaken til det kraftige ratefallet er det historisk store fallet i oljetransporten.

– Alle tankskip er ikke nødvendigvis like lenger og deler av lagertonnasjen stiller bak i køen for nye slutninger på grunn av alder når de gjenopptar aktiv trading. Dog bidrar tilstedeværelsen selvsagt til å skape et inntrykk av at det er mer enn OK tonnasje tilgjengelig.

Vil flate ytterligere ut

Med dagens lave VLCC-rater så vil hoveddriveren for lagerutvikling ifølge Ole-Rikard Hammer være hvordan fremtidskurven for oljeprisen utvikler seg.

– Vi har en klar oppfatning av at priskurven vil flate ytterligere ut og på et tidspunkt kan godt tenkes å bli fallende. I begge disse tilfeller så vil ytterligere nedbygging av lager fremskyndes, hvilket vil kunne legge et lokk på ratene en stund til, sier han.

Selv om dette vil være negativt på kort sikt så er det etter Hammers oppfatning en nødvendig medisin for at tankmarkedet skal kunne begynne å fungere normalt igjen.

– Nedbyggingen av lager er et signal om at det for tiden er for lite olje i markedet og på et tidspunkt vil derfor skipningsvolumene ta seg opp igjen. Coronaens effekt på oljeetterspørselen er derfor fortsatt den viktigste faktoren for tankmarkedet på litt sikt.

ole-rikard hammer
vlcc
Nyheter
Shipping