Sommerjobb hos Wilh. Wilhelmsen ble pionerprosjekt

Et studentprosjekt fører til at rederigruppen Wilh. Wilhelmsen skal kartlegge søppelhåndteringen i hundrevis av havner verden over.

STUDENTPROSJEKT HOS WILHELMSEN: De tre studentene som jobbet med avfallsprosjektet hos Wilh. Wilhelmsen i sommer, fra venstre Paul Huynh, Vilde Eirin Bruun og Mikkel Asdøl, her på besøk hos Grenland Havn i Brevik. Foto: Wilh. Wilhelmsen Holding
Shipping

Målet er at skipene kan velge de havnene som er best til å gjenvinne og resirkulere søppel, inkludert plast.

Så langt er 162 havner med i systemet. Planen er å kartlegge 2.000 havner verden over.

– Vi ønsket å ta tak i et globalt problem der skipsfarten kan bidra til å finne løsninger, sier Vilde Eirin Bruun, en av sommerstudentene i rederiet.

Store forskjeller

– Det å lage en brukervennlig oversikt over havnene og hva slags fasiliteter de har gjør det enkelt for mannskapet å se hvor de bærekraftige havnene er. Utfordringen er å samle inn korrekt informasjon. Det er fint å se at et stort konsern som Wilhelmsen tar tak i dette miljøproblemet, sier hun.

– Det som overrasket oss var at ingen hadde tenkt på dette før. For det er stor forskjell på hvordan søppel blir håndtert i Norden og for eksempel i Sør-Asia, sier Bruun.

Skipsfarten fikk allerede i 1989 regler for hvordan man skulle håndtere søppel fra skip. Denne miljøsikkerhetsforskriften ble oppdatert og gjort strengere i 2013. Avfall fra skipene inkluderer blant annet plast, kjemikaliedunker og animalske produkter som må sorteres og disponeres på korrekt måte.

Men i dag blir bare 50 prosent av plast resirkulert i havnene. Og det er forskjellige regler og infrastruktur i ulike land, spesielt når det gjelder gjenvinning av plast. Derfor ønsket studentene Vilde Eirin Bruun, Mikkel Asdøl og Paul Huynh fra NTNU og BI å lage et produkt som kartlegger avfallshåndteringen.

NYTTIG SOMMERJOBB: Vilde Eirin Bruun. Foto: Wilhelmsen Group

Ferdig prototyp

Gjennom samarbeid med skipsagenter og erfarne folk fra bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsens skip har systemet informasjon om hvordan den enkelte havn håndterer søppel og hva slags type gjenvinning hvert land gjennomfører.

Prototypen er presentert i form av et velfungerende Power BI-dashbord, noe som tillater mannskapet å velge den best egnede havnen å kvitte seg med avfallet i.

– Vi har 85 skip som seiler verden over, og denne type informasjon vil være viktig for folkene om bord når de planlegger seilingene og hvor de skal deponere søppel, sier Filip Svensson i Wallenius Wilhelmsen.

– Skipsfarten har i flere år jobbet for å redusere, kartlegge og resirkulere plast fra havet. Dette prosjektet viser at næringen selv tar ansvar og at flere havner og land prioriterer bærekraftig håndtering av søppel, sier Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg.

wilh. wilhelmsen holding
wallenius wilhelmsen
ntnu
bi
vilde eirin bruun
filip svensson
harald solberg
rederiforbundet
norges rederiforbund
mikkel asdøl
paul huynh
Nyheter
Shipping