Ønsker raskere innfasing av fornybar energi

Utviklingen i retning av økt bruk av fornybar energi går ikke raskt nok, mener DNV GLs nye styreleder Jon Fredrik Baksaas.

NY ROLLE: Tidligere adm. direktør i Telenor Jon Fredrik Baksaas (t.h.) er valgt til ny styreleder i DNV GL. Her sammen med selskapets konsernsjef Remi Eriksen ved hovedkvarteret på Høvik etter valget onsdag ettermiddag. Foto: DNV GL
Shipping

Den tidligere Telenor-sjefen overtar styreledervervet i klassifikasjonskjempen etter Leif Arne Langøy. Det ble klart onsdag ettermiddag.

– Vår vurdering er at vi ikke vil nå målsettingene i Paris-avtalen. Utviklingen mot økt bruk av fornybar energi går raskt, men ikke raskt nok, sier Jon Fredrik Baksaas (65) om behovet for å redusere klimautslippene i verden.

Han viser til DNV GLs årlige Energy Transition Outlook, som er selskapets fremskrivning av den globale energiproduksjonen og forbruket mot 2050. Den siste utgaven ble presentert i september.

– Alle må bidra

– Energy Transition Outlook er en uavhengig aktørs beskrivelse av hvordan verden ligger an i arbeidet med å redusere CO2-utslippene til atmosfæren. Der dokumenterer DNV GL at det gjøres mye bra, men at summen ikke er tilstrekkelig til å nå halvannengradersmålet i 2050.

– Det er en etablert oppfatning at det også må andre tiltak til. Dette ligger til grunn for EUs «Green deal», der EU jo skrur opp tempoet. Kina har fulgt etter, men opererer med en tidsplan som ligger ti år lenger frem. Vi får håpe det er nok, men her er vi avhengig av et kontinuerlig trykk for at ting skal skje raskere, og at alle medvirker, sier Baksaas.

DNV GL skal bidra i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Særlig innen shipping, olje og gass og fornybar energi har DNV GL ifølge styrelederen en viktig rolle å ivareta.

Skipsfarten er en viktig kundegruppe for DNV GL og en betydelig bidragsyter til CO2-utslippene i verden.

– Skipstransport går ikke av moten på en stund. Næringen har iverksatt tiltak for å forurense mindre, men her gjenstår det fortsatt mye. Det påhviler denne industrien et stort ansvar for å finne nye løsninger, og DNV GL skal bistå i disse prosessene, sier den nye styrelederen.

Startet karrieren i Veritas

Siden han gikk av som Telenor-sjef for fem år siden har Baksaas brukt tid på styrearbeid blant annet i Handelsbanken og Ericsson og i Statnett her i Norge. Og for et år siden ble han innvalgt i styret i DNV GL.

Det var i gamle Det Norske Veritas han startet sin yrkeskarriere som nyutdannet siviløkonom i 1979. I løpet av seks år rakk han blant annet å få med seg en utestasjonering ved DNVs kontor i Japan.

Derfra gikk veien til den daværende undervannsentreprenøren Stolt-Nielsen Seaway, deretter Aker og Telenor.

– DNV GL er nok en av de mest internasjonale virksomhetene vi har i Norge. Med sine rundt 12.000 ansatte har organisasjonen en omfattende tilstedeværelse rundt om i hele verden. Få, om noen, kan matche dette nettverket, sier Baksaas.

Men det er ikke sikkert det blir noen utstrakt reisevirksomhet på den nye styrelederen:

– Coronapandemien har forandret måten organisasjonen arbeider på. Her om dagen sa konsernsjef Remi Eriksen at «han var i Frankrike». Det betydde at han satt i flere møter med våre kontorer i Frankrike mens han selvfølgelig befant seg på Høvik.

Mindre reising

– Nye verktøy gjør at vi kan ha god kommunikasjon og «være i samme rom» ved hjelp av digitale løsninger.

DNV GL har siden mars kunnet utføre sin rolle og ivareta sine oppgaver overfor kunder, som tilsyn med skip, rigger, fornybar energi eller matvareprodusenter, uten å være fysisk til stede på den aktuelle lokasjonen.

– Våre fagfolk bidrar i dag gjennom slike tjenester og virtuell kundesupport til at skip seiler, varer kommer frem og at livsnerven i samfunnet fungerer på tross av alle nedstengningene vi ser i verden rundt oss, sier Baksaas.

– Så du slipper å attestere på så mange reiseregninger?

– Det blir sikkert ikke så mange av dem, selv om det av og til er fornuftig og nødvendig også å møtes ansikt til ansikt. I Ericsson foregår mye av møtevirksomheten, også styremøtene i selskapet, digitalt. Med de verktøyene som nå står til rådighet går det helt utmerket, sier Baksaas.

– Fantastisk formålsparagraf

Han er opptatt av DNV GLs formålsparagraf; å virke for sikring av liv, verdier og miljø, og mener den er minst like aktuell i dag som da den ble formulert ved etableringen for over 150 år siden.

– Det er en fantastisk formålsparagraf for en uavhengig stiftelse som skal uttale seg om risikohåndtering i krevende bransjer. Jeg har ikke noe problem med å stå opp for den.

Rollen DNV GL har er utviklet gjennom å bygge på erfaring og ta lærdom av det som har skjedd for å kunne forebygge med sikte på å unngå uheldige hendelser. Samtidig skal organisasjonen være foroverlent og identifisere muligheter for å forebygge uten at uheldige hendelser har inntruffet.

– De nye virkemidlene vi har fått til rådighet for å sikre liv, verdier og miljø i dag er digitalisering og dekarbonisering. Ikke minst med tanke på miljøutfordringene verden står overfor er det her avgjørende med uavhengige synspunkter og vurderinger. Der har DNV GL en viktig rolle å spille i kraft av faglig innsikt og kompetanse og sin uavhengighet.

Opptatt av kvalitetssikring

– Uavhengigheten er kanskje til og med mer nødvendig enn noensinne i en tid med store teknologiske fremskritt. Disse kan utrette mye bra, men kan også misbrukes, og det er ikke sikkert man har god nok innsikt i konsekvensene. Vår jobb er å bistå i kvalitetssikringen, sier Baksaas.

Han er klar på at DNV GL skal ha en robust og trygg økonomi som basis for å gjøre jobben, og gleder seg over at pilene peker opp igjen etter at selskapet gikk på en smell i første halvår.

– Nå har markedet tatt seg opp, og vi ser at det går an å skrive nye kontrakter, sier den nyvalgte styrelederen.

Torvald Klaveness Gruppens konsernsjef Lasse Kristoffersen er valgt som nestleder i styret.

DNV GL

■ Er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Siden 1864 har formålet vært å sikre liv, verdier og miljøet.

■ Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden hos en matprodusent hjelper DNV GL bedrifter med å ta riktige beslutninger.

■ Med teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV GL med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle globale omstillinger.