Skal forebygge cybertrusler

Rederinæringen etablerer et internasjonalt senter for å møte den stadig økende cybertrusselen.

TAR CYBERSIKKERHET PÅ ALVOR: Krigsforsikringens adm. direktør Svein Ringbakken (i midten) etter en prat med Herman Billung (t.v.) og Herbjørn Hansson. Foto: Iván Kverme
Shipping

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund står bak satsingen. Sammen danner de Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre – Norma Cyber – som skal være i drift i Oslo allerede ved årsskiftet.

Skipsfartsnæringen har opplevd flere cyberhendelser som DNK har håndtert, og nå trappes innsatsen opp for å møte cybertrusselen med enda større kraft.

Lars Benjamin Vold blir leder for det nye selskapet, som fra starten av vil ha seks ansatte.

– Så vil vi se an bemanningen etter hvert som vi kommer i gang, sier Vold til Finansavisen.

Virksomheten skal organiseres på non-profit basis.

NORMA CYBER-SJEF: Lars Benjamin Vold. Foto: Privat

– Mer sårbart

Norma Cyber skal levere en rekke tjenester innen cybersikkerhet til DNKs og Rederiforbundets medlemmer. I tillegg vil senteret også bistå andre aktører i den maritime næringen.

Planleggingen har pågått i lengre tid, og både nasjonale og internasjonale ekspertmiljøer har vært konsultert.

– Samfunnet er blitt mer sårbart som følge av ny teknologi, sier Krigsforsikringens leder Svein Ringbakken.

– Vi har sett flere eksempler på cyberangrep både nasjonalt og internasjonalt, og rederinæringen er også sterkt eksponert for risiko. Vi ønsker å beskytte våre medlemmer, og derfor går DNK og Rederiforbundet nå sammen om en kraftfull satsning for å forebygge og håndtere cybertrusler mot skipsfarten, både mot skipene og mot rederienes landorganisasjoner, sier Ringbakken.

På spørsmål om hvilke sikkerhetstrusler som påvirker rederienes operasjoner, ble cyberkriminalitet rangert som den med størst innvirkning – etter pirater og terror – i Rederiforbundets konjunkturundersøkelse i 2018.

Det gjaldt særlig for rederiene som driver nærskipsfart, der langt flere opplevde dette som en trussel sammenlignet med året før. Offshore serviceskipsrederiene og riggselskapene oppga også at cyberkriminalitet var den sikkerhetstrusselen som i størst grad påvirket deres operasjoner.

Nyskapende

– Den kapasiteten vi nå bygger opp er både nyskapende og viktig, og Norma Cyber vil bli det første senteret i sitt slag i verden, sier adm. direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

– Vi er på den ene siden opptatt av at vår næring skal fortsette sitt innovasjonsarbeid der digitalisering er avgjørende for en bærekraftig utvikling. På den andre siden må vi ivareta sikkerhetsaspektene rundt ny teknologi med nødvendig kompetanse og kvalitet. Det gjør vi best ved å samle våre ressurser i en felles satsing mot cybertruslene, Solberg.

Norma Cyber vil få kontorer og et avansert operasjonsrom i Rederiforbundets bygg i Oslo, og skal bemannes med eksperter innen cybersikkerhet og fartøyssystemer. De kommer til å samarbeide tett med det eksisterende fagmiljøet innenfor sikkerhet og beredskap i DNK og Rederiforbundet, som begge holder til i samme hus.

Krigsforsikringen og Rederiforbundet har til sammen 420 norske rederier og operatører som kontrollerer 3.400 skip og borerigger som medlemmer.

Det vil bli åpnet opp for innmelding i ordningen for medlemmer i Norges Rederiforbund og DNK fra 1. desember, og deretter vil det nye tilbudet gradvis bli åpnet opp for andre grupper i den maritime industrien.