Hvem vil shippingmarkedet ha som president?

Ulike valg for de forskjellige sektorene om det amerikanske valget. 

ULIK APPELL: President Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Foto: Bloomberg
Shipping

Det amerikanske presidentvalget er på tirsdag, og resultatet vil utvilsomt ha en stor innvirkning på de globale skipsmarkedene med shippingindustrien som opererer som spillebrikker i en geopolitiske handelskrig.

Den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue har prøvd å se bort ifra personlige meninger, og kun sett på handelsdata for å finne ut hvilket parti og presidentkandidat som ville vært best for shippingmarkedene. 

Tankers for Trump

Trumps støtte til amerikansk råoljeproduksjon, sanksjoneringen av Iran og midlertidig svartelisting av visse flåter med store tankskip har vært gunstig for tankmarkedene – i det minste på kort sikt – gjør at det store tankmarkedet nok går for den sittende presidenten. 

Råoljeproduksjonen i USA har uten tvil blitt favorisert av Trump. Og siden Asia er den største importøren av amerikansk råolje, og ligger langt unna, noe som gjør at tankskipene må reise enda lenger, og på den måten løfter tankratene. 

Biden på sin side har gitt uttrykk for at han støtter lavutslippalternativ, selv om han ikke forventes å forby fracking. Det er også ventet at han vil begrense amerikansk skiferoljeproduksjon, samt eksporten. Disse retningslinjene kan ha en negativ innvirkning på charterrentene, særlig for langtransport mellom USA og Asia, som nylig har vært en viktig drivkraft for markedet, skriver VesselsValue. 

Tørrlast for Biden

Trumps handelskrig med Kina har gått kraftig utover USAs tørrlasteksport, som inkluderer soyabønner og mais. Eksport til Kina er blitt halvert hvis man ser antall tonn som er blitt fraktet over Stillehavet. Handelsavtalen fra januar omgjorde noe av dette, men det antas at Trump vil fortsette med handelskrigen, noe som kan være dårlig nytt for bransjen. 

Derfor forventer VesselsValue at tørrlastselskapene er mer optimistiske for et Biden-presidentskap, selv om han ennå har til gode å avklarere hva han mener om handel med Kina. 

Containerskip for Biden

Trumps proteksjonistiske linje, spesielt mot Kina, kan være dårlig nytt for containermarkedet, da den kinesiske containereksporten til USA er en viktig driver for etterspørsel fra containere.

I tillegg er etterspørsel etter containere drevet av økonomisk aktivitet og forbruk. Og for tiden foreslår Demokratene en langt større stimulipakke enn Republikanerne, noe som kan føre til større privat forbruk, noe som igjen vil gagne containerskipsmarkedet.   

Konklusjon: Trump 1, Biden 2