Vil hjelpe befraktere til å redusere CO2-utslippene

Siglar Carbon skal få lasteeiere til å redusere CO2-utslipp og fraktkostnader ved transport av olje, oljeprodukter og gass til sjøs.

OPPLYSTE VALG: – Nå har befrakterne begynt å snakke om behovet for tøffe kutt i sine utslipp. De erkjenner at de har et ansvar. Vi har verktøyet som setter dem istand til å ta opplyste valg, sier Siglar-gründer Sigmund Kyvik (t.v.), her sammen med partneren Geir Olafsen. Foto: Siglar
Shipping

– Nå har bransjen våknet. Og vi kan hjelpe befrakterne til å halvere utslipp på enkeltreiser, sier gründeren Sigmund Kyvik.

Siden 2016 har Kyvik og hans medgründer Geir Olafsen brukt vel 23 millioner kroner på oppstarten og på utvikling av dataverktøy for optimalisering av sjøtransporten. Nye beregninger fra Stavanger-baserte Siglar Carbon viser at bevisste valg av skip kan gi betydelige CO2-kutt.

Blant investorene er Skagen-gründer T.D. Veen gjennom selskapet Stavanger Venture.

EGEN PLATTFORM: Siglar har utviklet en teknologisk plattform for å måle, rapportere og estimere utslipp fra internasjonal sjøfart. Foto: Siglar

Teknologisk plattform

Siglar, som inntil nylig het Freixchange, har utviklet en teknologisk plattform for å måle, rapportere og estimere utslipp fra internasjonal sjøfart.

FNs International Maritime Organization (IMO) har fastsatt et mål om at shippingnæringen skal halvere klimautslippene innen 2050.

For å komme dit er det behov for nye og mer miljøvennlige skip. Men det er ikke tilstrekkelig.

Lasteeierne – befraktere – som er kundene i shippingmarkedet, spiller også en viktig rolle i å redusere utslippene fra shipping. Hovedutfordringen for dem er imidlertid at det i dag ikke finnes oppdatert, åpen og tilgjengelig informasjon om slike utslipp.

– Vi har utviklet et verktøy som gjør at befrakterne kan finne den mest miljøvennlige og kostnadseffektive transporten for olje- eller gasslasten. Teknologien gir oppdatert, nøytral og sammenlignbar informasjon om CO2-utslippene, sier Kyvik.

Stavanger-selskapets dataløsning betyr at befrakterne kan se utslippskonsekvensene av forskjellige fraktavgjørelser.

Finner optimale løsninger

– Vi hjelper dem med å identifisere det CO2-optimale skipet og den gunstigste farten for en spesifikk last og rute. Det forandrer seg kontinuerlig, avhengig av hvilke skip som er tilgjengelige og hvor de befinner seg. Det er store variasjoner i utslippene, og riktig informasjon kan bidra til å halvere utslippene på enkelte reiser, sier Kyvik.

– Når det snakkes om utslipp fra skipsfarten tenker man gjerne på rederen og rederiet. Men veldig mange av de CO2-drivende beslutningene tas av lasteeierne; dem som leier skipene.

– Befrakterne velger jo skip og bestemmer hvilken fart det skal ha. Begge deler har konsekvenser for omfanget av utslippene og for drivstoffkostnadene.

– Og det har selvsagt stor betydning om man leier inn et fartøy som må hentes et helt annet sted og gå i ballast til lastehavnen enn et skip som befinner seg i nærheten, sier Kyvik.

– Nå har befrakterne begynt å snakke om behovet for tøffe kutt i sine utslipp. De erkjenner at de har et ansvar. Vårt bidrag er at vi gir dem verktøyet som setter dem istand til å ta opplyste valg, følge skipningene og måle CO2-utslippene.

Satelittdata

– Vi bruker satelittdata til å finne hvilke skip som passer lasteeiernes krav for at de skal rekke frister kombinert med den løsningen som gir minst utslipp og best drivstofføkonomi, sier Kyvik.

– Men er ikke jobben gjort dersom man velger de nyeste og mest drivstoffgjerrige skipene?

– Den tekniske tilstanden er viktig, men bildet er mer sammensatt. Kanskje så mye som 30 prosent av utslippene styres av operasjonelle faktorer.

– Halvparten av de skipene som skal seile i 2030 er allerede bygd og i drift nå. Vi må lære oss å utnytte dagens flåte på en optimal måte. Og den røde tråden er CO2-utslippene som kan kuttes kraftig ved valg av riktig fartøy og optimal reiseplanlegging, sier Kyvik.

Selv har han bakgrunn fra tradingsiden i et oljehandelsselskap, mens Geir Olafsen jobbet i skipsmeglerhuset Steensland i Oslo i en årrekke.

– Begge kjenner vi bransjen godt etter mange år i shipping, sier Kyvik.

Prises til 120 mill. 

– Vi har vært heldige og fått med oss investorer med kapital, kunnskap og kompetanse. Stavanger Ventures' Espen Fjogstad sitter i styret og har hele veien vært en veldig god strategipartner, sier Kyvik.

I dag teller Siglar-staben tolv medarbeidere i Stavanger og Oslo, hvorav fire jobber på utviklingssiden. 

Den siste kapitalutvidelsen, rundt årsskiftet, og et etterfølgende reparasjonsemisjon i sommer til kurs 2 kroner pr. aksje priser selskapet til 120 millioner kroner.

Hittil har selskapet vært i en utviklingsfase og hatt minimalt med inntekter, men nå er verktøyet klart til å brukes. Målgruppen Siglar sikter seg inn på er i første omgang de 15 største olje- og gassbefrakterne i verden, som kontrollerer 60 prosent av volumene. Blant disse er Vitol, Glencore, Cargill, Trafigura, Shell, Total, Lukoil, Petrochina, Unipec og Gunvor.

Store utslipp

Den globale tankflåten slipper ut omkring 250 millioner tonn CO2 pr. år, og de største tankskipene mange tusen tonn CO2 på hver reise.

For en oljetanker i suezmax-klassen – et skip på rundt 160.000 dødvekttonn – som seiler mellom Vest-Afrika og Europa kan valget mellom det minst og mest CO2-effektive alternativet fort utgjøre en forskjell på rundt 1.500 tonn CO2.

For en VLCC-er – en 300.000-tonner – som seiler mellom Saudi-Arabia og Kina kan valget bety en forskjell på 4.000 tonn CO2.

– De 20 prosent største skipene står for 70-80 prosent av de globale shippingutslippene, så kutt i dette segmentet vil ha en stor positiv miljøeffekt, sier Kyvik.

Internasjonal shipping utgjør om lag 3 prosent av verdens klimagassutslipp og er foreløpig ikke omfattet av noen internasjonale reguleringer.

Reguleringer kommer

Både IMO og EU arbeider imidlertid for å få til bindende reguleringer, og i september vedtok EU-parlamentet å inkludere shipping i EUs kvotesystem fra 2022. I tillegg lanserte nylig 17 olje- og gruveselskaper og andre store befraktere et rammeverk for måling og rapportering av utslipp fra befraktningsaktiviteter.

Sea Cargo Charter skal bidra til å avdekke og vurdere hvorvidt slik virksomhet er klimatilpasset, og rapporteringen skal starte 1. januar 2021.

– Denne rapporteringen er første skritt på veien mot å gjøre reelle utslippskutt, sier Kyvik, som akkurat nå er mest opptatt av å konsentrere seg om å levere det produktet som allerede er oppe og står.

– Men det er helt klart mange spennende muligheter, så får vi ta våre strategivalg etter hvert, sier Siglar-sjefen. I første omgang håper han å kunne doble utviklingsteamet og utvide på analysesiden.

SIGLAR CARBON (TIDLIGERE FREIXCHANGE)

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,10,4
Driftsresultat−6,3−8,3
Resultat før skatt−7,1−8,5
Årsresultat−7,1−8,5
  • Teknologien som Siglar Carbon har utarbeidet gir oppdatert, nøytral og sammenlignbar informasjon om utslipp fra sjøfarten.
  • Verktøyet gir befrakterne muligheten til å se utslippskonsekvensene av forskjellige fraktavgjørelser og identifisere det CO2-optimale skipet for en spesifikk last og rute. 
  • Gründerne Sigmund Kyvik og Geir Olafsen er hovedaksjonærer gjennom sine selskaper Kyvik Holding og Hurricane Holding med henholdsvis 41,3 og 17,1 prosent. Ved årsskiftet eide Stavanger Venture 3,4 prosent av aksjene.
siglar
sigmund kyvik
geir olafsen
t.d. veen
vitol
trafigura
glencore
cargill
shell
total
lukoil
petrochina
unipec
gudrun
espen fjogstad
inge steensland
steem1960
Nyheter
Shipping
Miljø
Industri