Spår Flex LNG opp 80 prosent

Flex LNG har steget med 50 prosent på Oslo Børs siden i sommer. Shippinganalytiker Petter Haugen spår aksjen opp ytterligere 80 prosent.

BULL PÅ FLEX LNG: Analytiker Petter Haugen spår Flex LNG opp 80 prosent. Foto: Kepler Cheuvreux
Shipping

LNG-ratene har i løpet av de seneste tre månedene steget fra 30.000 til 113.000 dollar dagen. Hovedårsaken til den kraftige oppgangen er økte gasspriser.

– LNG-ratene snudde opp sammen med gassprisene. I juni var gjennomsnittsprisen for naturgass i USA nede på 1,63 dollar pr. tonn, som er en historisk lav gasspris, sier Kepler Cheuvreux-analytiker Petter Haugen.

Samtidig var også LNG-prisen i Asia på historisk lave nivåer og gasslagrene på høye nivåer.

– Nå har prisene i Asia steget til over 7 dollar pr. tonn og selv om også prisen i USA har steget til over 3 dollar gjør nå differansen mellom disse prisene det lønnsomt å frakte gass igjen. Derfor har ratene gått fra nivåer som kun dekker operasjonelle driftskostnader til over 100.000 dollar dagen.

RATELØFT: LNG-ratene har steget fra 30.000 til over 100.000 dollar dagen siden i sommer.

Venter kraftig kursoppgang

Haugen tok tirsdag opp kursmålet på Flex LNG  fra 79 til 113 kroner etter at aksjen har steget med i overkant av 50 prosent til 63,50 kroner siden den bunnet ut på 42 kroner i midten av juli.

– Sommeren i år er helt uvanlig dårlig og det at aksjen har tatt igjen noe av det tapte er ikke til hinder for ytterligere normalisering, sier Haugen.

Han tror at et strammere marked skal gi høyere gjennomsnittsrater og også et løft i skipsverdiene.

– Vårt prismål på 113 kroner impliserer fremdeles en rabatt mot underliggende verdier på nesten 30 prosent.

Høy flåtevekst

Haugen lar seg heller ikke skremme av alle nybyggene som entrer markedet til neste år. Ifølge Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev er det hele 48 LNG-skip for levering i 2021.

– Flåteveksten neste år forventer vi skal være rundt 9 prosent, som er omtrent det samme som etterspørselsveksten. Dette er en nokså høy tilbudsvekst selv for LNG-markedet og understreker nødvendigheten av å få energi- og gass-etterspørselen tilbake på normale nivåer. Derfor er vi også tydelige på at vi forutsetter en normalisering i energimarkedene generelt, også i gassmarkedet, i løpet av 2021. En vaksine bør altså komme i første halvår, sier han.