Endte kraftig i minus med alle skip i arbeid

Til tross for at hele flåten var i arbeid endte bergensrederiet GC Rieber Shipping med et kjempeunderskudd. 

SOLGT: I august solgte rederiet IMR-fartøyet «Polar King».  Foto: GC Rieber Shipping
Shipping

Onsdag kveld la bergensredereiet GC Rieber Shipping    frem sine resultater for tredje kvartal. 

Rederiets inntekter i tredje kvartal endte på på 83 millioner kroner, en oppgang fra 74,2 millioner ved samme korsvei i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom på sin side inn på 3,6 millioner, en markant nedgang fra 65,4 millioner i tredje kvartal i fjor.

Driftsresultatet endte med minus 20,7 millioner kroner, mot 36,1 millioner i pluss i 2019. Resultat etter skatt endte med et underskudd på 27,5 millioner, mot et positivt resultat på 17,3 millioner sist år. Resultat pr. aksje falt fra 0,20 til 0,32 kroner. 

I kvartalsrapporten forklarer selskapet store deler av fallet i EBITDA-resultatet som følge av mindre lønnsomhet i Shearwater GeoServcies, som seismikkselskapet eier 19 prosent av. Torsdag morgen meldte seismikkselskapet at planene om et teknologisamarbeid med den franske seismikkgiganten CGG er lagt på is, som følge av coronasituasjonen.

GC Rieber Shipping

  • Shipping- og offshore-grenen av GC Rieber-konsernet, med hovedkontor i Bergen. 
  • Omfatter eierskap, skipshåndtering og prosjektutvikling innen segmentene subsea og seismikk. 
  • Sitter på en eierandel på 19 prosent i seismikkselskapet Shearwater GeoServices. 
  • Største aksjonær er GC Rieber. 
  • Paul Christian Rieber er styreleder og Einar Ytredal er adm. direktør.

Tapt nær en halv milliard

Så langt i år har GC Rieber Shipping gått med et underskudd på 450,5 millioner kroner. Det er en kraftig forverring fra fjorårets første ni måneder som ga et overskudd på 6,8 millioner. 

GC Rieber Shipping opplyser at flåten på fem skip hadde en utnyttelsesgrad på 100 prosent i tredje kvartal. Så langt i år har flåten hatt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 92 prosent. 

Solgte skip

I løpet av kvartalet solgte rederiet skipet «Polar King», som ble overlevert til nye eiere i slutten av august. Inntektene fra salget brukes til å betale ned gjelden på skipet.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrebok verdt 231 millioner kroner, av dette utgjør 49 millioner arbeid som skal utføres innen året er omme og 84 millioner for neste år. 

GC Rieber Shipping

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter83,074,2
Driftsresultat–20,736,1
Resultat før skatt–27,517,3
Resultat etter skatt–27,517,3