Utgiftskutt reddet bunnlinjen

Wilson holdt så vidt hodet over vannet i tredje kvartal.

3.KVARTAL: Adm. direktør i Wilson Øyvind Gjerde. Foto: Geir Harald Aase
Shipping

Shippingselskapet Wilson  tok grep i tredje kvartal som gjorde at selskapet klarte å holde bunnlinjen sort – men bare så vidt. Regnskapet viser nedgang i samtlige poster fra fjoråret.

Driftsinntektene endte på 34,3 millioner euro, ned fra 36,1 i fjor. God kostnadskontroll sørget for å redusere driftskostnadene til 22,8 millioner euro fra 24,1 millioner euro i 2019.

Driftsresultatet endte på 2,5 millioner euro etter utgiftskutt i både mannskap, time charter og drift. I fjor var tilsvarende tall 4 millioner euro. Nettoinntjening per dag ble 3.255 euro per dag, en nedgang på 274 euro per dag fra samme periode i fjor.

Bunnlinjen ble svekket vesentlig på grunn av negative finansposter. Et valutatap på 96.000 euro svekket vesentlig, spesielt i forhold til samme periode i fjor da selskapet hentet inn en valutagevinst på 458.000 euro. 

Det sendte bunnlinjen ned fra 1,9 millioner euro i fjor, til 160.000 euro i år. 

Selskapet melder også i kvartalsrapporten at avtalen med Arkon har fått vellykket oppstart. Selskapet opererer per nå 124 skip – høyeste antall i selskapets historie.

Wilson

(Mill. EUR)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter34,3
36,1
Driftsresultat2,5
4
Resultat før skatt0,74
2,8
Resultat etter skatt0,16
1,9