Satser på ammoniakk, karbonfangst, LNG og hydrogen

Det mangeårige samarbeidet med Black & Veatch utvides.

UTVIDER PARTNERSKAP: Tor Olav Trøims Golar LNG. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Tor Olav Trøims Golar LNG har kommet til enighet med Black & Veatch om å utvide selskapenes mangeårige FLNG-samarbeid til å omfatte flytende ammoniakkproduksjon, karbonfangst, grønn LNG og hydrogen, opplyses det i en melding.

Innen årsslutt skal partene offentliggjøre de første detaljene om samarbeidet, som vil omfatte flytende ammoniakkproduksjon med karbonfangst og -lagring.

En kommersiell avtale mellom selskapene vil eventuelt komme på et senere tidspunkt, etter utforskning av de nye, mulige virksomhetsområdene.

Golar LNG-sjef Iain Ross påpeker i meldingen at å erstatte kull, tungolje og diesel med renere LNG er en av de enkleste og mest kostnadseffektive skrittene å ta på kort sikt for å avkarbonisere verdens energimiks, og at Golar LNG og Hygo Energy Transition er svært godt posisjonert til å drive en slik utvikling.

Black & Veatch er et ingeniør- og anleggsselskap med base i Kansas, USA.

golar lng
tor olav trøim
Black & Veatch
karbonfangst
hydrogen
lng
flng
ammoniakk
Nyheter
Shipping
Børs