I pluss, men dropper utbytte

Hafnia Tankers leverer sitt beste tredjekvartalsresultat siden 2016, men avstår fra utbytte.

STOR FLÅTE: Hafnia Tankers kontrollerer en flåte på over 100 produkttankskip. På bildet «BW Galatea». Foto: Hafnia Tankers
Shipping

Driftsresultatet i tremånedersperioden juli-september endte på 10,4 millioner dollar, tilsvarende 93,7 millioner kroner, og før skatt satt produkttankrederiet Hafnia Tankers  igjen med et resultat på 0,8 millioner dollar.

Etter et overskudd på 97,7 millioner dollar i andre kvartal ble det besluttet å sende 11 cent pr. aksje til eierne.

NOTERT I OSLO: Andreas Sohmen-Pao valgte Oslo Børs da beslutningen om å gå på børs med Hafnia Tankers ble tatt i fjor. Midt på bildet med børsbjellen står rederisjef Michael Skov. Foto: Eivind Yggeseth

Børsnedtur

I motsetning til i andre kvartal betales det ikke noe utbytte denne gangen, men målet er å utbetale kvartalsvise utbytter basert på 50 prosent av det årlige overskuddet, justert for ekstraordinære poster.

I begynnelsen av november i fjor ble Hafnia Tankers tatt opp til notering på Oslo Børs etter å ha hentet inn 75 millioner dollar til kurs 25,45 kroner. På det høyeste er aksjen blitt omsatt for 29,23 kroner.

På kursen midt på dagen fredag, 14,40 kroner, verdsettes selskapet til vel 5,2 milliarder kroner. Siden årsskiftet er aksjen ned 38,5 prosent.

Men det betyr ikke at eierne har et tilsvarende tap. På tre kvartaler har selskapet utbetalt nær 1 milliard kroner til aksjonærene, hvorav BW Group er dominerende med cirka 66,5 prosent.

Investoren Frederik Wilhelm Mohn i Bergen er 11. største aksjonær med 3 millioner aksjer gjennom sitt selskap Perestroika.

Voksende flåte

Ved utgangen av kvartalet hadde Hafnia, som er et av verdens største produkttankrederier, en heleid flåte på 87 skip. I tillegg var 15 innleid.

Selskapet inngikk nylig en kontrakt med den franske energigiganten Total om å bygge og drive to nye LNG-drevne aframax-tankskip med ventet ferdigstillelse i 2023. 

Flytende naturgass (LNG) er av flere regnet som det beste drivstoffalternativet i overgangen til et lavkarbonsamfunn før man har gode nok utslippsfrie løsninger på plass. Det samme mener Totals shippingsjef Luc Gillet og Hafnia-sjef Mikael Skov.

To søsterfartøyer skal leies ut til Total av et selskap som kontrolleres av skipsreder Tom Chr. Steckmest i Bergen.

Ifølge Total reduserer de LNG-drevne skipene utslippene av drivhusgasser med 5.000 tonn pr. år sammenlignet med konvensjonelle tankskip. Motorene skal kunne tilpasses til bruk av enda mer miljøvennlige drivstofftyper etterhvert.

Etter hva Finansavisen forstår sikrer avtalen med Total nybyggene syv års beskjeftigelse fra levering i 2023.

Lavere rater

I kvartalet oppnådde Hafnia-skipene en snittinntjening på timecharter-basis på 13.672 dollar dagen. Pr. 6. november var 50 prosent av antallet skipsdager i fjerde kvartal dekket til en snittrate på 13.373 dollar pr. dag.

Spotratene for LR1- og LR2tankere ligger nå på henholdsvis 10.200 og 14.700 dollar pr. dag, ifølge Clarksons Platou.

Hafnia

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter165,5188,5
Driftsresultat10,415,4
Resultat før skatt0,8-10,1
Resultat etter skatt0,4-10,6

Hafnia

  • Et av verdens største produkttankrederier etter sammenslåingen mellom Hafnia Tankers og BW Tankers i 2019. 
  • Har hovedkontor i Singapore og ledes av Mikael Skov. 
  • Største eier er BW Group med cirka 66,5 prosent av aksjene.
hafnia
hafnia limited
kvartalsrapport
mikael skov
total
Nyheter
Shipping
Børs