Rødere bunnlinje etter nedskrivninger

Leverte et svakt tredje kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships.
Shipping

MPC Container Ships  leverte en omsetning på 5 millioner dollar i tredje kvartal. Det er noe opp fra forrige kvartal som endte på 3,4 millioner, men ned fra i fjor. Da var inntektene på 6,7 millioner dollar.

Driftsresultatet var preget av nedskrivninger på 12,3 millioner dollar og avskrivninger på 1,7 millioner og endte i minus 11,4 millioner dollar – ytterligere ned fra 5,9 millioner i minus i fjor – men noe bedre enn forrige kvartal som endte 12,7 millioner i minus.

Gjennomsnittlig TCE-rate endte på 7.400 dollar, ned fra 7.900 i fjor. Flåteutnyttelsen var på 93,8 prosent, mot 84,5 prosent i fjor. Det hjalp imidlertid lite på tapene.

Bunnlinjen fikk nok et slag og det endte med et tap på 17,8 millioner dollar. Det er enda ned fra forrige kvartal på minus 17,6 millioner og nesten en dobling fra i fjor. Da endte tapene på 11,4 millioner dollar.

MPC-aksjen har gått som en kule på Oslo Børs den siste tiden. På tre uker er den opp 70 prosent. Nå spår Fearnley Securities at aksjen skal videre opp

– Markedet for containershipping har i 2020 vært genuint bipolart. Ratene traff farlig lave nivåer før sommeren etter global nedstengning, før vi traff 10-års rekord denne høsten, sier Constantin Baack, konsernsjef i MPC Container Ships.

Baack forventer et sterkt første kvartal i 2021, og sier at selskapet venter å fornye eller forlenge kontrakter for opp mot 40 skip. 

– De sterke ratene vi har sett i det siste vil markant bedre selskapets posisjon i tiden fremover.

MPC Container Ships

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter56,7
Driftsresultat-11,3-5,9
Resultat før skatt-17,8-11,4
Resultat etter skatt-17,8-11,4

MPC Container Ships

  • Opererer en containerskipsflåte med en kapasitet på mellom 1.000 og 3.000 TEU. 
  • Starten kom da MPC kjøpte shippingporteføljer fra tyske banker med betydelig rabatt målt mot skipenes historiske byggekostnad. 
  • I 2018 ble rederiet tatt opp til notering på Oslo Børs.
mpc container ships
kvartalsrapport
MPCC
Nyheter
Shipping
Børs