Sterk gjeldsvekst i Altera

Gjelden eser kraftig ut i Altera Shuttle Tankers. Årsaken er fornyelse av flåten med levering av flere nybygg.

PØSER PENGER INN I NYBYGG: «Altera Wave» er et av shuttletankskipene som nå leveres på løpende bånd fra Samsung-verftet i Sør-Korea. Foto: Altera Shuttle Tankers
Shipping

Ved utgangen av september var rederiets netto rentebærende gjeld kommet opp i 1.496 millioner dollar, tilsvarende 13,4 milliarder kroner.

Det er en økning på vel 300 millioner dollar siden årsskiftet og skyldes at selskapet har fått levert flere nybygg i løpet av året. Den bokførte egenkapitalen er 652 millioner dollar.

I 2016 ble det besluttet å fornye flåten med ny teknologi som reduserer både drivstofforbruk og utslipp.

Tap i tredje kvartal

I tillegg til en bøyelaster som skal til Canada omfatter byggeprogrammet seks såkalte E-Shuttle-bøyelastere. Alle disse skal inn på timecharterkontrakter med Equinor, eller leies ut på såkalte CoA-kontrakter (Contracts of Affreightment) i Nordsjøen.

Fire av skipene i serien på seks er allerede levert, mens de resterende to skal overtas i desember og januar.

Altera Shuttle Tankers hadde driftsinntekter på 120,2 millioner dollar i tredje kvartal og fikk et resultat på minus 1,2 millioner dollar før skatt etter nedskrivninger på 3,1 millioner dollar. 

På samme tid i fjor var inntektene 133,7 millioner dollar og før-skatt-resultatet 10 millioner dollar. Etter de ni første månedene i år er inntektene 408,5 millioner dollar og resultatet før skatt 4,5 millioner dollar etter nedskrivninger på 27,6 millioner dollar.

Etablert av Statoil

Rederiet, tidligere Teekay Shuttle Tankers, driver sin bøyelasterflåte fra Stavanger. Nå teller den 25 skip som er beskjeftiget i shuttletankfart mellom oljefeltene offshore og raffinerianlegg på land i Nordsjøen, Brasil og i det østlige Canada. I tillegg kommer altså tre gjenværende nybygg, der det siste skal ferdigstilles i 2022.

Bøyelastervirksomheten ble bygd opp av daværende Statoil under navnet Navion. Canadiske Teekay fikk tilslaget i sterk konkurranse med Trygve Seglems Knutsen OAS Shipping i Haugesund da Statoil valgte å selge. 

I dag er det Altera og nåværende Knutsen NYK Offshore Tankers som er de to ledende aktørene i shuttletankfarten i verden.

altera shuttle tankers
ingvild sæther
knutsen oas shipping
knutsen nyk offshore tankers
Nyheter
Shipping