BKK satser på landstrøm

BKK Spring går inn som medeier i Zinus for å være med på å videreutvikle selskapets satsing på landstrøm.

SPARER MILJØET: Landstrøm erstatter dieselaggregat og bidrar til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning. Foto: Zinus
Shipping

Zinus har utviklet et nytt konsept for landstrøm til skip. Nå går BKK Spring, som er BKKs investeringsfond for oppstarts- og vekstselskaper, inn som eier for å være med og utvikle det videre.

BKK Spring kjøper 10 prosent av aksjene i Zinus fra LOS Gruppen, som sitter igjen med 53 prosent eierskap, mens DSD i Stavanger eier 37 prosent.

Ingen av partene vil oppgi prisen, men ved siste årsskifte hadde Zinos en negativ egenkapital på 3,6 millioner kroner etter inntekter på 7,4 millioner og en underskudd på 3,9 millioner kroner i fjor.

HAR ET FORTRINN: - Norge er i tet på elektrifisering av havner og vil ha et fortrinn når havner i Europa og resten av verden kommer etter, sier Andreas Tufteland Engelsen i BKK Spring. Foto: BKK

– Grønn omstilling

– Zinus bidrar til grønn omstilling av skipsfarten og har et produkt det er stor interesse for i hele verden, sier daglig leder Andreas Tufteland Engelsen i BKK Spring.

Zinus ble etablert i 2018 som et heleid datterselskap av LOS Gruppen. Det har base på Rubbestadneset i Bømlo kommune og teller i dag 14 ansatte.

Etter få års drift er selskapet ledende på kabelløsninger og infrastruktur for landstrøm og har leveranser til både norske og europeiske havner. Zinus er i dialog med kunder i både Europa, Asia og USA som er interessert i produktene.

– Vi er svært fornøyde med å få BKK Spring med på laget. Deres kompetanse vil styrke den videre satsingen vår, særlig internasjonalt, sier Zinus' styreleder Arne Mæland.

Selskapet arbeider nå med utvikling av nye løsninger til markedssegmenter som cruiseindustrien, roll on/roll off-skip og oppdrettsnæringen.

Markedet for landstrøm er nytt og umodent, men på rask frammarsj. I Norge har landstrøm til skip fått godt fotfeste de siste to-tre årene, ikke minst på grunn av gode støtteordninger gjennom Enova.

Ifølge Enova kommer syv prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten mens fartøyene ligger i ro i havn. Et stort cruiseskip som ligger ved kai i åtte timer slipper ut like mye NOx som det årlige utslippet fra om lag 700 personbiler.