– Bidrar til å legitimere en ulovlig okkupasjon

BW-eide Epic Gas er hovedtransportør av gass til okkuperte Vest-Sahara. Handelen er i strid med myndighetenes anbefalinger.

«HELT ABSURD»: Erik Hagen leder støttekomiteen for Vest-Sahara. Foto: Støttekomiteen
Shipping

– Vi er overrasket over at en stor og seriøs aktør som BW Group gjennom et av sine selskaper viser seg å være hovedleverandør av gass til de okkuperte områdene i Vest-Sahara, sier lederen i støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen til Finansavisen.

– Ved å skipe petroleumsgasser til Vest-Sahara bidrar Epic Gas, og indirekte BW Group, til å legitimere en ulovlig okkupasjon, sier han.

Tirsdag skrev Finansavisen at et Sohmen-kontrollert skip så ut til å skulle losse norsk gass i okkuperte Vest-Sahara. Ifølge støttekomiteen ville dette være ulovlig. Mandag kveld endret skipet brått destinasjon til en havn i Marokko.

Vest-Sahara er under ulovlig okkupasjon av nabolandet Marokko, og gassen er nødvendig for marokkansk industri i territoriet.

ENDRET KURS: «Epic Manhattan» endret mandag kveld på ny anløpshavn til Agadir i Marokko. Foto: ShipSpotting.com

Størst i omstridt trafikk

En oversikt som støttekomiteen har fremskaffet viser at Singapore-rederiet Epic Gas lenge har vært den desidert viktigste transportøren av gass til de okkuperte områdene.

Ifølge disse dataene fikk Vest-Sahara til sammen 15 skipslaster med LPG – flytende petroleumsgasser – i fjor. Epic Gas sørget for ti av dem med gasstankskipene «Epic St. Ivan», «Epic Bermuda», «Epic Borneo», «Epic Boracay» og «Epic St. Thomas».

Så langt i år skal Vest-Sahara ha mottatt ti LPG-laster, hvorav fem med skip tilhørende Singapore-rederiet. Fartøyene som er benyttet til transportene i år er «Epic Borinquen», «Epic Bermuda», «Epic Bird», «Epic Barbados» og «Epic Madeira».

Epic Gas har siden mai i fjor vært majoritetseid av Andreas Sohmen-Paos BW Group, som har tette bånd til Norge etter overtagelsen av tidligere Bergesen d.y.-gruppen i 2003.

BW Group har fortsatt en betydelig tilstedeværelse i Norge og har flere selskaper som er notert på Oslo Børs. Dette gjelder gassrederiet BW LPG, oljeproduksjonsselskapet BW Offshore, produkttankrederiet Hafnia Tankers og oljeselskapet BW Energy.

BW GROUP-EIER: Andreas Sohmen-Pao. Foto: NTB

Mest fra Nordsjøen

Mens gassen tidligere hovedsakelig ble importert fra Spania og Frankrike, har det skjedd et skifte i år. Nå kommer gassen til Vest-Sahara fra Nordsjøen og er lastet ombord i Kårstø i Rogaland, i Stenungsund i Sverige og i Teesside og Immingham i Storbritannia.

Hagen er sterkt kritisk til at gass fra Nordsjøen nå synes å ha erstattet leveransene fra andre land.

I april eksporterte Equinor gass til Vest-Sahara. Selskapet beklaget senere denne transporten og forsikret at det aldri skulle gjøre dette igjen.

– Det er et betydelig internasjonalt press for at man skal avstå fra handel med de okkuperte områdene. Lastene fra nordsjø-havner tyder på at kjøperen har funnet nye forsyningsmuligheter i Nordsjøen, noe som er svært beklagelig. Vi vil så sterkt vi kan oppfordre selskapene til å følge Equinors gode eksempel ved å avstå fra slik handel, sier Hagen.

Ifølge både FN og EU-domstolen må man ha innhentet samtykke fra Vest-Saharas folk for å drive handel med territoriet.

– Etter alle solemerker er dette aldri blitt gjort av rederiet Epic Gas og eieren BW Group, sier støttekomiteens leder.

Endret lossehavn

Støttekomiteen valgte på grunnlag av de nye funnene som dokumenterer omfanget av Epic Gas' trafikk til Vest-Sahara tirsdag å ta direkte kontakt med ledelsen i BW Group for å utbe seg en forklaring.

Hagen kan ikke forstå at den trafikken Epic Gas driver er akseptabel for BW Group og ber eieren Andreas Sohmen-Pao gripe inn og umiddelbart stanse transportene.

Ifølge MarineTraffic var gasstankeren «Epic Manhattan» med en lastekapasitet på 9.500 kubikkmeter mandag formiddag på vei til havnebyen Laayoune i Vest-Sahara med gass fra Kårstø-terminalen i Rogaland. Beregnet ankomsttid var torsdag ettermiddag.

Men mandag kveld ble destinasjonen brått endret til den marokkanske kystbyen Agadir, der skipet nå ventes å legge til kai torsdag formiddag.

– Det er jo helt absurd; dette var tredje gang siden «Epic Manhattan» forlot Kårstø at bestemmelsesstedet ble forandret, sier Hagen.

Onsdag hadde skipet registrert at det skulle frakte gass til byen El Aaiún i Vest-Sahara, men etter noen timer ble anløpshavnen endret til Agadir i Marokko. Mandag var destinasjonen forandret på ny, denne gangen til Laayoune, som ligger i den okkuperte sonen. Og altså sent mandag kveld tilbake til Agadir.