Svakere enn ventet

John Fredriksens gassrederi Avance Gas sliter med å få full effekt av rateoppgangen i LPG-markedet.

FRAKTER FLYTENDE PETROLEUMSGASSER: Avance Gas' LPG-carrier «Sirocco», her på vei gjennom Panamakanalen. Foto: Avance Gas
Shipping

Fraktratene for de store gasstankerne som transporterer LPG – flytende petroleumsgasser – har skutt i været den siste tiden og spotmarkedet ligger nå rundt 57.000 dollar dagen.

Det burde tilsi gode tider for rederiene i denne shippingnisjen. Men inntjeningen som reflekteres i tredjekvartalstallene i Avance GasAVANCE henger etter.

Analytikerne regnet på forhånd med et justert driftsresultat på 14 millioner dollar og et nettoresultat på 7 millioner dollar i tremånedersperioden. 

Fasiten ble et driftsresultat på 7,4 millioner dollar og et nettoresultat på 2,3 millioner dollar, mens inntektene endte på 36,3 millioner dollar.

Resultatet inkluderer en gevinst på 5,8 millioner dollar i forbindelse med salget av den 17 år gamle gasstankeren «Avance».

KURSMÅL PÅ 55 KRONER: Shippinganalytiker Petter Haugen. Foto: Kepler Cheuvreux

Overrasket 

Ifølge rederiet reflekterer tallene ballastkostnader i perioden på cirka 4.000 dollar pr. skip pr. dag, noe man får igjen i fjerdekvartalstallene.

For perioden oktober–desember anslås timecharterinntjeningen til cirka 40.000 dollar dagen for 90 prosent av antallet tilgjengelige skipsdøgn.

I tredje kvartal oppnådde selskapet ifølge analytikerne en snittrate på 21.500 dollar dagen, klart lavere enn ventet.

– Sammenlignet med våre estimater tjener Avance omlag 8.000 dollar mindre pr. dag, hvorav cirka halvparten skyldes høyere ballastkostnader, sier Kepler Cheuvreux' shippinganalytiker Petter Haugen.

– For inneværende kvartal opplyser selskapet at det så langt har tjent 40.000 dollar pr. dag, noe som harmonerer bedre med forventingene gitt stigningen i markedsrater, sier han.

Covid-19-smell

Danske-analytiker Anders Redigh Karlsen forklarer avviket med at rederiet hadde mange ballastdager på slutten av kvartalet, noe som slår ut regnskapsteknisk. I tillegg tynget økte driftsutgifter på grunn av coronapandemien og skifte av selskapet som står for teknisk drift.

– Covid-19 virker inn på den måten at det er blitt vanskeligere og medfører større kostnader å bytte mannskap ombord på skipene, sier Karlsen.

Fredriksen har hentet Avance-sjefen Ulrik Uhrenfeldt Andersen og finansdirektør Peder G. Simonsen til tørrlastrederiet Golden Ocean. Gassrederiet ledes nå av finansdirektør Randi Navdal Bekkelund og kommersiell direktør Ben Martin.

Navdal Bekkelund er positiv til markedet og sier at det reflekterer at etterspørselen i Asia er tilbake, eksportkapasiten er økt og at arbitrasjemulighetene har åpnet seg.

Kursmål på 55 kroner

Kepler Cheuvreux har en klar kjøpsanbefaling på Avance med et kursmål på 55 kroner når man ser ett år frem.

– Med en normalisering i løpet av første halvår i 2021 bør høyere olje- og propanpriser støtte opp under både høyere produksjonsvekst av LPG i USA og prisdifferansen mot asiatiske propanpriser. Begge deler er positive for inntjeningsmulighetene i shippingmarkedet, sier Haugen.

Kursmålet er basert på cirka 30.000 dollar pr. dag som gjennomsnittsrate for 2021.

Ved 13.30-tiden onsdag ble aksjen omsatt for 37,50 kroner, opp 3,25 prosent, men ned 16,2 prosent siden årsskiftet.

– Vi tror ikke at ratene holder seg på dagens svært høye nivåer på 50–55.000 dollar. Men dette synes det å være tatt høyde for da aksjen fortsatt handles til omlag 45 prosents rabatt til underliggende verdier til tross for at den er opp, sier Kepler Cheuvreux-analytikeren.

STOREIER: John Fredriksen er største eier i Avance Gas Holdings med 24,38 prosent av aksjene gjennom selskapet Hemen Holding. Foto: CF-WESENBERG

Avance Gas Holding 

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter36,370,9
Driftsresultat7,431,9
Resultat før skatt2,324,7
Resultat etter skatt2,324,7

Avance Gas Holding 

  • Eier og driver en flåte bestående av gasstankskip (VLGC-er).
  • Har hovedkontor i Oslo. 
  • Ledes av finansdirektør Randi Navdal Bekkelund og kommersiell direktør Ben Martin.
  • Største aksjonær er John Fredriksens Hemen Holding.
avance gas holding
kvartalsrapport
avance
ulrik uhrenfeldt andersen
anders redigh karlsen
danske bank
petter haugen
Nyheter
Shipping
Børs