Utbyttekutt ga kursras i aksjen

Overskuddet beløp seg til en halv milliard i tredje kvartal, men Frontline er likevel det eneste av de store tankrederiene som ikke betaler utbytte.

DROPPER UTBYTTE: Frontline-storeier John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Både analytikere og investorer fikk hakeslipp da de åpnet kvartalsrapporten til John Fredriksens tankrederi Frontline  onsdag.

Hvor var utbyttet?

– Jeg måtte gå gjennom rapporten en gang til for å se om jeg hadde oversett utbyttet. Det tror jeg var tilfelle for flere av oss analytikere, og sånn sett noe overraskende, sier analytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier til Finansavisen.

Mens estimatene i snitt tilsa et utbytte på 0,24 dollar pr. aksje, besluttet Frontline-styret med John Fredriksen i spissen å droppe en ny dividende til eierne nå på grunn av usikkerheten i markedet.

– Situasjonen i markedet er vanskelig, noe vår guiding for fjerde kvartal viser. Vi har derfor valgt ikke å betale utbytte for å ha en sterk kontantposisjon hvis disse markedene skulle vedvare, sier Frontline-sjef Lars H. Barstad til Finansavisen.

Skuffede investorer svarte med å sende aksjen rett ned. Ved 11-tiden var aksjen ned mer enn 10 prosent før den hentet seg noe inn igjen og avsluttet dagen ned 8,68 prosent til 60 kroner.

Daul mener utbyttekuttet sier mye om hvilken usikkerhet det er i markedet.

– Jeg er litt usikker på hvordan dette blir mottatt på litt sikt. Utbytte har vært en del av premium-prisingen til selskapet, men at det kuttes likevel kan tolkes at markedet blir vanskelig, kanskje vanskeligere enn man tror, sier han til Finansavisen.

– Da gir et utbyttekutt mening, men det rammer naturlig nok aksjekursen i dag.

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal mener beslutningen reflekterer at dagens spotrater, og rederiets kontraktsdekning så langt i fjerde kvartal, er under Frontlines cash break-even.

VED RORET: Konstituert Frontline Management-sjef Lars H. Barstad. Foto: Privat

Kraftig ratefall

I tremånedersperioden juli-september oppnådde rederiets VLCC-er - Very Large Crude Carriers - en gjennomsnttlige timecharter-ekvivalent rate (TCE) på 49.200 dollar pr. dag.

I årets to første kvartaler var inntjeningen til sammenligning på rundt 75.000 dollar pr. dag.

Så langt i fjerde kvartal har ratene falt kraftig. De vektede snittratene er ifølge Clarksons Platou nå nede i 10.000 dollar dagen.

Fjerde kvartal er vanligvis det sterkeste i løpet av året, men i 2020 ligger det an til å bli det svakeste. På enkeltreiser gjøres det nå slutninger helt nede i 5.000 dollar pr. dag.

Til nå har Frontline sluttet ut 74 prosent av VLCC-dagene i kvartalet til 22.600 dollar, 61 prosent av suezmax-dagene til 12.600 dollar og 65 prosent av fartøysdagene for LR2-tankerne til 13.800 dollar pr. dag. Ballastdager mot slutten av kvartalet, kombinert med dagens fraktrater, gjør at de endelige TCE-ratene ventes å være lavere.

Hverken Daul eller Mørkedal er imidlertid bekymret for Frontlines finansielle posisjon.

«Gitt at de har mer enn 200 millioner dsollar i cash, ikke noe ikke-finansiert capex eller behov for refinansiering før 2023, mener vi dette gjelder deres bekymring for markedet på kort sikt», skriver Mørkedal i en oppdatering.

Han mener kontantbeholdningen vil holde rundt ett år med spotrater på 10.000 dollar. Dersom rederiet trekker på en rullerende fasilitet med Fredriksens Hemen Holding vil «runwayen» kunne dobles.

KJEMPEFLÅTE: Frontline opererer en flåte på 68 tankskip av typen VLCC, suezmax og LR2/Aframax. «Front Dynamic» ble levert i juni og er Frontlines nyeste VLCC. Foto: SeaTeam Management

Mye spot...

Til tross for markedssvekkelsen betalte alle de største konkurrentene utbytte for tredje kvartal. Det skyldes at de traff bedre på strategien med å dekke flåten og sikre seg lange kontrakter under tankfesten i andre kvartal.

– De andre har skaffet seg en større kontraktsdekning, mens Frontline har veldig mye spoteksponering inn i et marked godt stykke under cash break-even. Da renner pengene fort ut. Heldigvis har selskapet en bra kontantbeholdning og har gjort en god jobb på finansieringsfronten, sier Daul.

Frontline har sikret tre nye lånefasiliteter, som skal benyttes til å refinansiere to eksisterende lån som forfaller i andre kvartal 2021, samt delvis finansiering av de fire LR2-tankerne selskapet har under bygging med levering neste år.

Ifølge finansdirektør Inger M. Klemp er nybyggingsprogrammet fullfinansiert.

...og noen kontrakter

Selv om Frontline sikkert skulle ønske det hadde dekket mer av flåten, har rederiet truffet veldig bra på avtaler om langtidsutleie av 12 av skip i andre halvdel av året.

Etter Finansavisens beregninger sikrer disse avtalene med rater opptil 91.700 dollar dagen Fredriksen-rederiet merinntekter utover hva ratene i spotmarkedet ville ha gitt på mellom 50 og 110 millioner dollar basert på dagens ratenivåer. Det endelige regnestykket vil avhenge av rateutviklingen.

– Det er klart at disse kontraktene har vært gode å ha i en periode der spotratene har falt. De er med og bidrar til at vi leverer tall som ligger over spotmarkedet, sier Barstad.

– Sett i ettertid; burde dere ha leid ut enda flere skip på lange avtaler?

– Det er alltid lett å lage regnestykker når man sitter med fasiten, man må også huske at likviditeten i periodemarkedet er tynn på de nivåene vi tok action. Fremover vil nok Frontline oppleves som mer pragmatisk når slike ekstreme bevegelser treffer tankmarkedet, sier Barstad.

Ser positive tegn

Selv om markedet er vanskelig for øyeblikket, ser Frontline-sjefen flere positive tegn.

– Vi ser økt aktivitet i tankmarkedene, spesielt kinesisk og indisk import er sterk.

– Det faktum at oljeprisen styrker seg kraftig til tross for økt eksport fra Libya ser vi også på som veldig positivt. Produksjonsvolumet av olje globalt er nøkkelen for tankbalansen fremover, sier Barstad.

Han påpeker i børsmeldingen at det fundamentale fortsatt er bra med den laveste ordreboken på 20 år på tvers av alle skipsklasser.

– Frontline er veldig trygge på de langsiktige utsiktene på grunn av sin moderne drivstoffeffektive flåte, kostnadseffektive organisasjon og robuste finansielle posisjon, sier han.

Kan bli verre

Mens meglerhuset Clarksons Platou Securities har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 80 kroner, nedgraderte ABG Frontline-aksjen til hold i august.

– Den enkle vurderingen vår var at nedturen kunne bli verre og vare lengre enn man tror, sier Daul, som har et kursmål på 60 kroner.

– Vi tror ikke markedet snur så fort som man håper på. Tankmarkedet håper at OPEC reverserer oljekuttene, at den amerikanske eksporten og oljeetterspørselen kommer tilbake og at det skrapes skip.

Signalene så langt tyder på at det skal mye til for at det slår til.

– OPEC signaliserer allerede at kuttene kan forlenges med tre måneder, den amerikanske oljeeksporten skal ned, og selv om oljeetterspørselen kommer tilbake til 2019-nivå, har flåten samtidig vokst med fem prosent. Det skal også mye til for at det blir skrapet mange skip så lenge det er håp om et bedre marked, sier Daul.

– Frontline skuffet. De oppnådde ratene på rundt 30.200 dollar pr. dag gjennom kvartalet var omlag 3.000 dollar dagen lavere enn hva vi trodde de skulle være. Og dessuten betaler selskapet ingen dividende, hvilket også kommuniserer et langt mer forsiktig markedsutsyn, sier Cheuvreux' shippinganalytiker Petter Haugen.

Han mener dog at utsiktene på ett års sikt er langt lysere enn hva som reflekteres i dagens aksjekurs:

– Med fortsatt høy eksport av amerikansk olje, til tross for den kraftige produksjonsnedgangen, er det ikke noe annet enn en normal oljeetterspørsel og en dertil en økning av oljeeksporten fra OPEC som skal til for å se tankmarkedet returnere til lønnsomme nivåer, sier Haugen.

FRONTLINE

(Mill. USD)3.kv./203.kv./19
Driftsinntekter247,4
187,6
Driftsresultat71
12,1
Resultat før skatt57,1
-10
Resultat etter skatt57,1-10

Frontline

  • Oppkjøp og konsolidering var suksessoppskriften for Frontline etter at skipsreder John Fredriksen overtok det opprinnelige svenske kombinasjonsskipsrederiet Frontline midt på 90-tallet. 
  • Deretter fulgte en serie aggressive oppkjøp av norske og utenlandske tankrederier. 
  • Sammen med nykontraheringer skapte disse transaksjonene grunnlaget for det som ble tidenes utbyttemaskin i norsk shipping.
  • «Vi utbetalte hele seks milliarder dollar i dividende til våre aksjonærer. I tillegg spant vi av det skipseiende selskapet Ship Finance International, som så langt har sendt to milliarder dollar til aksjonærene. Ingen andre rederier har vært i nærheten av dette», sa Fredriksen i et intervju med Finansavisen i slutten av august 2019. 
frontline
frontline management
tankrederi
john fredriksen
lars barstad
tankrater
vlcc
FRO
suezmax
utbytte
kvartalstall
breaking
lukas daul
frode mørkedal
Nyheter
Shipping
Børs