Mener Hunter var på vei til å gjøre det enda bedre

Hunter Group oppnår høyere rater enn konkurrentene og tjente nær 200 millioner kroner i tredje kvartal. Arne Fredly mener rederiet kunne levert enda bedre tall.

TANKREDER MED GOD INNTJENING: Arne Fredly tok initiativet til omgjøringen av Hunter til et tankrederi. Nå drar selskapet nytte av fraktkontrakter som ble inngått da ratene var mye høyere enn tilfellet er i dag. Selv mener Fredly tallene kunne vært enda bedre hvis rederiet hadde gjennomført sin opprinnelige plan. Foto: Iván Kverme
Shipping

– Vi la en konkret plan, men klarte ikke helt å gjennomføre den da vi ble forstyrret av folk rundt oss og litt grådige. Sånn sett har vi egentlig fått litt dårlig betalt for det vi ønsket å oppnå, sier Fredly til Finansavisen.

Hunter Group gjorde det skarpt og oppnådde en gjennomsnittlig timecharterinntjening på 59.700 dollar pr. skip pr. dag i tremånedersperioden juli–september.

Det var fordelt med 38.200 dollar fra skipene som opererte i spotmarkedet og 73.200 dollar fra VLCC-ene – Very Large Crude Carriere; råoljetankskip i 300.000-dødvekttonnsklassen – som var utleid på lengre kontrakter.

Det var bedre enn storebror Frontline, som seilte inn 49.200 dollar pr. dag. Tankrederiet DHT rapporterte en snittrate på 48.100 dollar, Okeanis Eco Tankers 44.000 dollar, Euronav 42.000 dollar og ADS Crude Carriers 37.300 dollar.

PÅ KONTRAKT: «Hunter Frigg» er en av Hunter Groups 300.000-tonnere som er leid ut på en lang kontrakt. Foto: Hunter Group

– Kommer flere omganger

88 prosent av Hunters VLCC-kapasitet i fjerde kvartal er utleid til en snittinntjening på 41.400 dollar dagen. Til sammenligning har Frontline sluttet ut 74 prosent av VLCC-dagene i perioden oktober–desember til 22.600 dollar pr. skip pr. dag.

Konkurrentene DHT hadde pr. 9. november dekket 79 prosent av antallet skipsdøgn i fjerde kvartal til en snittrate på 38.400 dollar, Euronav 50 prosent av VLCC-dagene til 22.500 dollar og Okeanis hadde hele flåten booket i fjerde kvartal til 24.000 dollar dagen.

– Hvordan føles det å slå tankkongen John Fredriksen og de andre stortankrederiene som har holdt på i dette gamet i mange år på deres hjemmebane?

– Hehe; det er morsomt det. Men det kommer sikkert flere omganger her, sier Fredly.

Han sier seg for så vidt fornøyd med kvartalstallene, men mener at resultatet faktisk kunne vært enda bedre:

– Det som er historien er at vi hadde en intensjon om å slutte ut alle skipene på lange kontrakter da ratene var høye. Vi mente markedet var høyt i mars og april og regnet med at det skulle falle.

Holdt igjen

– I prinsippet ønsket vi å slutte ut alle skipene, men et par private «forstå-seg-på»-aksjonærer hadde et annet syn, og det bidro til at vi holdt litt igjen. I tillegg misset vi på en kontrakt til 110.000 dollar dagen.

– Da vi leide ut et av skipene på en lang avtale til 85.000 dollar dagen ble jeg mobbet av corporatesjefen i et av byens meglerhus som sa han mente det var altfor lite.

– Likevel er tallene best i bransjen, men man kan jo bare tenke på hva de kunne ha vært om vi hadde fulgt den opprinnelige planen og ikke vært litt uheldig på slutten, sier Hunters storeier og styremedlem.

I dag er spotratene i stortankfarten under 10.000 dollar pr. skip pr. dag.

Fredly er opptatt av å være en aktiv markedsspiller og ikke bare passivt følge utviklingen i spotmarkedet:

– Hvis man bare satser på å sitte som et indeksfond i shipping er de viktigste elementene å ha lave operasjons- og administrasjonskostnader, moderat gearing, billig finansiering og alltid å kjøpe billige skip.

– Det er mulig å oppnå uten for store problemer, men det kvalifiserer ikke for noen bonus. Det viktige er den femte komponenten; å ta et markedssyn og være villig til å treffe noen beslutninger og slutte ut skipene når ratene er høye.

– Det er den verdien som er viktig å tilføre for å kunne skape merverdier for aksjonærene. Klarer du å gjennomføre det blir det bra, sier Fredly.

Utbytte neste

Hunter forbereder nå et betydelig aksjeutbytte etter salget av to av sine syv skip. 

Onsdag varslet Frontline at rederiet, til analytikernes store overraskelse, velger ikke å betale utbytte etter tredje kvartal på grunn av ratefallet og den usikre markedssituasjonen i tankfarten.

Hunter har nylig avtalt salg av to av sine syv sørkoreansk-bygde VLCC-er. Salget frigjør cirka 60 millioner dollar, og Hunter gjentar i tredjekvartalsrapporten, som ble offentliggjort torsdag, at planen er å utbetale pengene som ikke trenges til driften til aksjonærene som utbytte.

Tidligere har Finansavisen skrevet at Hunter får frigitt mellom 55 og 60 millioner dollar ved salget av «Hunter Saga» og «Hunter Laga». En bloc-prisen er tidligere oppgitt til 168,4 millioner dollar, tilsvarende 1.487 millioner kroner.

Analytikerne anslår at utbyttet kan bli på opp mot én krone når skip nummer to etter planen skal leveres til kjøperen om kort tid. Det tilsvarer 28 prosent av dagens aksjekurs.

Hunter Group fikk et nettoresultat på 21,7 millioner dollar i tredje kvartal; 191,5 millioner kroner.

– Det aller viktigste er å gå med overskudd og å skape positiv avkastning for aksjonærene. Målet for oss nå er å drive i pluss basert på de kontraktene vi har i fjerde og inn i første og andre kvartal, inntil ratene kommer tilbake, sier Arne Fredly.

Hunter Group

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter35,80,0
Driftsresultat25,3–0,2
Resultat før skatt21,7–1,7
Resultat etter skatt21,7–1,6

Hunter Group

  • Oslo-basert tankrederi med en flåte på syv scrubber-utstyrte VLCC-er levert i 2019 og 2020. 
  • Adm. direktør er Erik A. S. Frydendal. 
  • Største aksjonær er Arne Fredly.