Pareto Asset Management selger over 900.000 aksjer i Eidesvik Offshore

Shipping

Fond forvaltet av Pareto Asset Management har fredag solgt nærmere 934.000 aksjer i Eidesvik Offshore  , fremgår det av en børsmelding. 

Fond forvaltet av PAM eier etter transaksjonen ca. 2,2 millioner aksjer i EIOF, tilsvarende 3,53 prosent av aksjekapitalen og stemmene basert på 62.2 millioner utestående aksjer i foretaket. PAM har ingen rettigheter til aksjer utover dette.

eidesvik
eidesvik offshore
EIOF
pareto asset management
Nyheter
Shipping
Børs