Klar for ratefesten i containermarkedet

Songa Container er klar for oppturen i containermarkedet. På grunn av nedturen for scrubber-veddemålet utsettes de siste installasjonene på ubestemt tid.

SKIPSREDER: Arne Blystad er største aksjonær i Songa Container, sammen med forretningspartner Magnus Roth. Nylig ble veteranen James Buck ansatt som nye konsernsjef i containerrederiet. Foto: Iván Kverme
Shipping

Arne Blystads Songa Container var et av flere containerederier som i våres trengte friske penger og lettere lånevilkår på grunn av de negative effektene av coronapandemien.

På samme måte er Blystad-rederiet også en av aktørene som i tiden fremover vil kunne dra god nytte av det oppsiktsvekkende sterke oppsvinget man nå ser i markedet for containerfrakt.

I segmentet for containerskip med fraktkapasitet på mellom 1.000 og 5.000 containere, hvor Songa opererer, har ratene for noen skipsstørrelser mer enn doblet seg siden juni.

Effekten på tallene for tredje kvartal er beskjeden, men den vil kunne vise seg etter hvert.

«Med et antall skip som skal fornyes de kommende månedene er Songa godt posisjonert gjennom sin direkte markeds- og pool-eksponering for å utnytte det gjenfødte chartermarkedet», skriver rederiet. At investeringsprogrammet er avsluttet, bidrar også.

Utsetter flere scrubbere

Mens markedet går i Songas favør, har rederiets veddemål på installasjon av renseutstyr i form av scrubbere tatt motsatt vei.

Songa Container valgte i 2018 å gå «all in» scrubbere for å kunne fortsette å brenne høysvovelholdig bunkersolje etter at IMOs nye svovelkrav skulle tre i kraft i 2020.

Prisforskjellen mellom høy- og lavsvovelholdig drivstoff har imidlertid falt til et historisk lavt nivå som gjør at scrubbere ikke lenger er så lønnsomme. Ei heller er dette ventet å snu i nær fremtid.

Tolv av rederiets 15 skip har så langt fått ettermontert scrubbere, men nå er det besluttet å utsette de siste installasjonene på ubestemt tid. 

Rederiet påpeker at scrubberne har gjort skipene mer attraktive, og opprettholder forventningen om et mer normalisert drivstoffmarked etter coronapandemien.

«Som en konsekvens er det ventet at lønnsomheten for selskapets scrubberinvesteringer vil bli bedre i fremtiden», heter det.

SONGA CONTAINER

(Mill. USD)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter8,97,4
Driftsresultat–0,6–1,7
Resultat før skatt–1,8–2,7
Resultat etter skatt–2,3–4,3
songa container
container
containerskip
arne blystad
scrubber
imo 2020
Nyheter
Shipping
Børs