Over 1,2 milliarder dollar «tapt» på seks år

De seneste seks årene har Golar LNG bokført akkumulerte underskudd på 1.260 millioner dollar. I tredje kvartal endte underskuddet på beskjedne 21,8 millioner dollar.

SLITER: Tor Olav Trøim får ikke sving på Golar LNG. Foto: NTB Scanpix
Shipping

Tor Olav Trøim-kontrollerte Golar LNG har gått på den ene smellen etter den andre i løpet av de seneste seks årene. Underskuddene har vært enorme og i femårsperioden fra 2015 til 2019 er det akkumulerte underskuddet kommet opp i voldsomme 979 millioner dollar. «Best» gikk det i 2015 da underskuddet endte på 171 millioner dollar. Verst gikk det i 2018 da selskapet måtte bokføre et underskudd på 231 millioner dollar. Mye tyder imidlertid på at 2020 kommer til å bli enda verre. I første kvartal endte underskuddet på 104 millioner og vokste med ytterligere 155 millioner dollar i andre kvartal etter at Golar måtte bokføre et tap på 139 millioner dollar relatert til tilknyttede selskaper. I 3. kvartal endte underskuddet på langt mer moderate 21,8 millioner dollar, noe som innebærer at underskuddet så langt i år har kommet opp i hele 281 millioner dollar.

Golar LNG

(Mill. dollar)3.kv./203.kv./19
Driftsinntekter95,198,7
Driftsresultat30,6−13,7
Resultat etter skatt−21,8−82,3

Nedtur på børsen

De dårlige resultatene har utvilsomt vært med på å trekke aksjekursen nedover på New York-børsen. Siden toppnotering på 72,50 dollar pr. aksje i september 2014 har kursen falt med 86 prosent til 9,96 dollar. I sommer og tidlig i høst gikk det for en gangs skyld den rette veien for Golar LNG-aksjonærene da aksjekursen steg fra 6,50 til 13,91 dollar i løpet av snaue tre måneder. I slutten av september gikk imidlertid selskapet på en ny smell da det utskilte selskapet, Hygo Energi, skulle børsnoteres. Midt i denne prosessen ble det kjent at toppsjefen i Hygo Energi, Eduardo Antonello, var blitt siktet for korrupsjon fra tiden som direktør i Seadrill. I løpet av 10 dager falt aksjekursen fra 13,91 til 6,01 dollar. Nå er børsnoteringen satt på vent og Antonello har sluttet i selskapet.

BYGGES OM: Den tidligere gasstankeren Gimi er i ferd med å bygges om slik at den kan brukes som gassproduksjonsfartøy. Foto: Golar

Høye ambisjoner

Ambisjonene til Golar LNG har det aldri vært noe i veien med. Gassproduksjon til havs, flytende LNG-fabrikker, LNG-frakt og distribusjon samt landbaserte kraftstasjoner som går på gass ligger alle innenfor samme selskapet. For mye mener mange og selskapet har fått kritikk for kompliserte kvartalsrapporter med mange interne transaksjoner samtidig som det har flydd avsetninger og derivatposisjoner både hit og dit.

Aksjekursen til Golar LNG har i løpet av de seneste to månedene tatt seg opp til 10 dollar og oppturen har blant sin årsak i at Golar LNG og BP i begynnelsen av oktober satte punktum for en «force majeure»-situasjon etter at de ble enige om en reviderte leveringsplan for FLNG-enheten Gimi. Golar LNG-aksjen har også fått drahjelp av et sterkt marked for frakt av naturgass. Etter at ratene var helt nede i 36.000 dollar dagen i august og har inntjeningen den seneste måneden ligget på mellom 80.000 og 110.000 dollar dagen. I tredje kvartal tjente LNG-skipene til Golar i gjennomsnitt 39.100 dollar pr. dag. Selskapet skriver i kvartalsrapporten for 3. kvartal at de venter en snittinntjeningen på over 50.000 dollar på LNG-skipene i 4. kvartal.

golar lng
tor olav trøim
Nyheter
Shipping
Børs