Bergen-rederi storeier i OHT

Spar Shipping har overtatt Grand China Logistics 60 prosentsandel i selskapet Lotus Marine på tvangssalg og er blitt nest største eier i OHT.

INN I OFFSHORE: Spar Shipping har siden etableringen konsentrert seg om eierskap i og drift av tørrlastskip (bildet). Nå er rederiet blitt nest største eier i Arne Blystads OHT, som investerer tungt i nye oppjekkbare installasjonsfartøyer for vindmøller og havvindfundamenter.  Foto: Spar Shipping
Shipping

Rederbrødrene Tom og Iwan Eide Knudsen i Bergen er blitt nest største eier i Arne Blystads børsnykommer OHT  .

Selskapet Lotus Marine eide en tredjedel av aksjene i Blystads tungtransportrederi OHT - Offshore Heavy Transport - i forkant av en emisjon før OHT i høst ble notert på Merkur Market, i dag Euronext Growth.

I den prosessen ble eksisterende aksjonærer i OHT vannet ut, og ved børsnoteringen hadde Lotus 25,86 prosent av aksjene.

Ved aksjekursen tirsdag verdsettes Lotus' post i OHT til 600 millioner kroner. Tvangssalget omfattet eierskapet til 60 prosent av denne posten, tilsvarende 360 millioner kroner.

– Vi ønsker ikke å kommentere ytterligere rundt dette, sier tørrlastrederiet Spar Shippings adm. direktør Jarle Ellefsen til Finansavisen tirsdag ettermiddag.

OHT er nå i ferd med å vri fokuset fra olje og gass til havvind. Selskapet har hentet 60 millioner dollar i en rettet kapitalutvidelse og prises til 2.284 millioner kroner. 

SPAR-EIER: Tom Eide Knudsen. Foto: West Coast Invest
SPAR-EIER: Iwan Eide Knudsen. Foto: Privat

Spar overtok

Namsfogden i Oslo engasjerte i sommer meglerhuset SpareBank 1 Markets til å bistå med å finne en kjøper til majoritetsposten i Lotus Marine etter krav fra Spar Shipping, som hadde et betydelig erstatningskrav mot Grand China Logistics Holding.

Resultatet av prosessen ble at Spar Shipping overtok aksjene. Ifølge Brønnøysundregistrene er Lotus Marine nå registrert med samme forretningsadresse som Spar på Kokstad.

Eide Knudsens nære medarbeider Dag Magne Vedvik er ny styreleder, mens Spars adm. direktør Jarle Ellefsen og Iwan Eide Knudsen er styremedlemmer. 

Peng Zhou og Liang Liu er begge ute av styret, noe som tyder på at Spar nå har full kontroll i Lotus Marine og muligens også har overtatt aksjene som Grand Chinas tidligere medaksjonær, Oceanus Luxembourg, eide.

Stort krav

Gjennom tørrlastrederiet i Bergen hadde Eide Knudsen krav mot Grand China Logistics Holding.

I flere år har Spar forgjeves forsøkt å inndrive 25,3 millioner dollar (224 millioner kroner).

Men trass i flere rettskraftige dommer har Grand China, som er en del av konglomeratet HNA Group, unnlatt å betale.

Medregnet påløpte renter oversteg kravet, som stammer fra en misligholdt leieavtale for tørrlastskipene «Spar Capella», «Spar Vega» og «Spar Draco», 30 millioner dollar med god margin.

Leieavtalen ble inngått i mars 2010 med Grand China Shipping i Hongkong. Grand China Logistics Holding sto som garantist for oppgjøret. I 2015 avsa High Court i London dom i Spars favør.

Tok arrest

Også i ankesaken i The Court of Appeal i London fikk rederiet i Bergen og Eide Knudsen fullt medhold. Ytterligere anke ble avslått.

Eide Knudsen-familiens tørrlastrederi tok i februar 2012 arrest i 60 prosent av aksjene i Offshore Heavy Transport, som senere endret navnet til Lotus Marine. Med den rettskraftige dommen fra England ble arresten omgjort til utlegg.

Lotus Marine vedtok 30. januar et ekstraordinært utbytte på 81 millioner kroner, hvorav namsfogden krevde at 60 prosent måtte overføres til Spar Shipping.