Tank neste for Grieg

Grieg Star Group i Bergen står sentralt i et prosjekt som tar sikte på å bygge verdens første ammoniakkdrevne tankskip.

GRIEG EDGE-SJEF: Nicolai Grieg. Foto: Grieg Gruppen
Shipping

Med statlig støtte på 46,3 millioner kroner har et norsk partnerskap som mål å bygge verdens første grønne ammoniakkdrevne tankskip.

Fredag ble det klart at Grieg Edge i Bergen med prosjektpartner Wärtsilä Norway får støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge til utvikling og bygging av et spesialtankskip for frakt av ammoniakk. Støtten gis gjennom finansieringsordningen Pilot-E.

Skipet skal både frakte grønn ammoniakk fra en planlagt fabrikk i Berlevåg til sluttkunder og benytte grønn ammoniakk som drivstoff. 

Grieg Star Group etablerte Grieg Edge som sitt innovasjonsnav for ett år siden, og MS Green Ammonia-prosjektet er det første store satsingen.

– Å få denne støtten er et viktig skritt mot fullføring av prosjektet, sier lederen for Grieg Edge, Nicolai Grieg. 

Grieg-familien driver en betydelig tørrlastvirksomhet i regi av Grieg Star, der den kommersielle driften er overlatt til joint venture-selskapet G2 Ocean, som eies sammen med Kristian Jebsens rederi Gearbulk. 

Foruten Grieg Seafood og rederivirksomheten i Grieg Star, omfatter Grieg Gruppen blant annet skipsmegling, logistikk og finansielle investeringer.